nieuws

Marma wilde Haags hotelpand niet meer kopen

Beleggingen

De Haagse voorzieningenrechter heeft Marma Vastgoed Onroerend Goed gedwongen een afspraak na te leven over de koop van een winkelpand met familiehotel aan Frederik Hendriklaan 299 en 301.

Dat blijkt uit twee vonnissen van 21 augustus en 14 september. De verkoper vorderde medewerking aan de levering van het pand, nadat Marma 30 juni had laten weten niet te kunnen voldoen aan de voorwaarden voor de koop en de onderhandelingen en besprekingen als beëindigd te beschouwen. De rechter stelde de eiser in het gelijk en legde Marma een dwangsom op van 10.000 euro per dag.

Marma en een andere particuliere belegger werden het 9 februari eens over de tekst van een conceptintentieovereenkomst voor de (ver)koop van het pand voor 1,4 miljoen euro. Volgens de rechter bleek uit de inhoud van het document dat de partijen overeenstemming tot (ver)koop hadden bereikt. De verkoper hoefde alleen nog een onjuist bedrag te corrigeren voor de door te halen hypotheek.

Marma dacht daar anders over. De vastgoedonderneming maakte 9 februari, zes uur na toezending van de conceptintentieovereenkomst, alsnog een voorbehoud omdat ze andere panden op het oog had. ‘Zoals telefonisch aangegeven vindt morgen de maandelijkse vastgoedveiling plaats in het Venduhuis, waarbij ik naar alle waarschijnlijkheid zal overgaan tot enkele aankopen. Hierdoor zal ik niet meer in staat zijn om mijn bieding onder de huidige voorwaarden in stand te houden en dient er een ontbindende voorwaarde te worden opgenomen voor verkrijgen van een door koper conveniërende (en uitsluitend ter beoordeling van koper) financiering op de aankoop. Ook dient de leveringsdatum in ieder geval te worden aangepast en verruimd.’

Marma heeft zijn onvrijwillige aankoop blijkens een akte van levering op 18 september voor 1,4 miljoen euro doorverkocht aan Stichting Saron, die op hetzelfde adres kantoor houdt als de vastgoedonderneming zelf. Er loopt nog een bodemprocedure in het geschil. Mocht Marma alsnog gelijk krijgen, dan zal Stichting Saron het pand terugverkopen aan Marma.

Reageer op dit artikel