nieuws

Mooiland verkoopt bijna 1.000 Limburgse woningen

Beleggingen

Woningcorporatie Mooiland verkoopt 956 Limburgse woningen aan collega-corporatie Wonen Limburg. Het bestuur en de raden van commissarissen van beide corporaties hebben hiertoe een voorgenomen besluit genomen.

Mooiland verkoopt bijna 1.000 Limburgse woningen

Het gaat om 28 complexen die al per 27 december worden overgedragen, melden de corporaties. Als alles volgens planning verloopt, is de overname per 1 april 2014 volledig gerealiseerd. Mooiland zegt haar over vier provincies verspreide woningbezit te willen concentreren, om huurders beter te kunnen bedienen. Interim-bestuurder André Hengeveld: ‘Wij zetten extra in op de verkoop van woningen om nu en in de toekomst een optimale volkshuisvestelijke bijdrage te leveren.’

Wonen Limburg noemt het haar ‘maatschappelijke verantwoordelijkheid’ om zoveel mogelijk sociaal woningbezit dat afgestoten dreigt te worden, beschikbaar te houden voor de sociale huisvesting. ‘De verhoogde dekkingsgraad in Limburg zorgt er bovendien voor dat Wonen Limburg efficiënter kan werken en dus kosten kan verlagen.’

De verkoop lijkt mede te zijn ingegeven door financiële tegenwind. Vorig jaar bleek dat Mooiland tot de vijftien corporaties behoort die riskante rentederivatencontracten af hadden gesloten. Mooiland heeft daarvoor vorig jaar 61 miljoen euro opzij moeten zetten. Dat geld komt vrij zodra de rente stijgt. Maar nu de ECB de kortlopende rente onlangs verlaagde naar 0,25 procent, valt dat voorlopig niet te verwachten.

Eerder stelde een woordvoerder tegen Vastgoedmarkt dat Mooiland ‘financieel gezond’ is, hoewel de verhuurdersheffing ‘niet meehelpt’. Onlangs stapte ook nog de tweekoppige raad van bestuur op, naar verluid als gevolg van een verschil van inzicht over het te voeren beleid. Het zou ‘op geen enkele wijze’ te maken hebben met de financiële positie van Mooiland.

Reageer op dit artikel