nieuws

Voorschoten wil eigen gebouwen afstoten

Beleggingen

De gemeente Voorschoten wil driekwart van de 43 gemeentelijke gebouwen verkopen of in beheer geven aan verenigingen die ervan gebruikmaken.

Jaarlijks kosten de gebouwen de gemeente 3,5 miljoen euro aan onderhoudskosten en kapitaallasten. Volgens een woordvoerder van de gemeente is er nog geen concrete lijst met gebouwen die Voorschoten wil afstoten. ‘Wij denken aan gebouwen en gronden die niet noodzakelijkerwijs in het bezit of beheer van de gemeente moeten blijven, bijvoorbeeld sportlokalen en parkeergarages. Huurders van deze gebouwen krijgen het eerste recht van koop. Maken de huurders geen gebruik van dit aanbod, dan brengen wij hen onder in panden die door verschillende instellingen worden gebruikt.’ Een aantal grote, vooral relatief nieuwe gebouwen blijft in handen van de gemeente, zoals scholen, buurthuizen, het gemeentehuis en de brandweerkazerne. Met het afstoten van gebouwen denkt de gemeente jaarlijks 500.000 euro te kunnen besparen. De gemeenteraad buigt zich op 25 november over het voorstel.Voorschoten is een van de weinige gemeenten met concrete plannen voor het afstoten van vastgoed. ‘In tegenstelling tot andere landen gebeurt dit nog veel te weinig in Nederland’, zegt Jan Siemons van adviesbureau Ernst & Young. Hij deed onderzoek naar het vastgoedbezit van gemeenten. ‘Gemeenten hebben vaak te weinig inzicht in de werkelijke waarde van het vastgoed.’ Siemons schat dat de totale waarde van het gemeentelijke vastgoed tussen de 29 en 50 miljard euro ligt.Volgens Siemons ligt het voor de hand dat gemeenten gebouwen met een recreatieve, culturele of sportfunctie verkopen of het beheer ervan uitbesteden. ‘Gemeenten moeten zich richten op hun core-business en niet op onderhoud en beheer van vastgoed. Bovendien kunnen ze met de verkoop van gebouwen hun liquide middelen aanvullen.’ Een aantrekkelijke mogelijkheid is volgens Siemons een sale-and-lease-back-constructie. ‘Op die manier kun je als gemeente de kosten beter spreiden in de tijd. Zeker met de huidige bezuinigingen en de roep om verantwoording is dat heel belangrijk.’     

Reageer op dit artikel