nieuws

Plaatsing Oceans Edge Apartments in fonds begonnen

Beleggingen

De plaatsing van het vastgoedproject Oceans Edge Apartments in Florida (zie ook nieuwsbrief van 29 september 2004) in het beleggingsfonds Oceans Edge Apartments is begonnen.

Het project omvat de ingrijpende renovatie van een bestaand appartementencomplex in Jacksonville Beach. De huidige 182 huurappartementen worden na de renovatie verkocht als koopwoningen. Tot de renovatie behoren ook het vervangen van twee zwembaden door een nieuw groter zwembad en de nieuwbouw van het clubhuis. Daarmee ontstaat een luxueus ‘resort’. Gezien de sterke economische ontwikkeling die de regio Jacksonville doormaakt, sluit het project aan op de plaatselijke woningmarkt. Oceans Edge Apartments is een vastgoedproject met een korte beleggingshorizon van ongeveer drie jaar. De initiatiefnemers verwachten het project in drie jaar te kunnen afronden. Met de verkoop van de eerste woningen zal in maart 2005 worden begonnen. De investering van Oceans Edge Apartments bedraagt in totaal 47 miljoen dollar. Particuliere beleggers kunnen hierin deelnemen via participaties van elk 25.000 dollar. Met de 441 beschikbare participaties zal het eigen vermogen van 11.025.000 dollar bijeen worden gebracht. Het te verwachten lineaire rendement op jaarbasis voor beleggers ligt tussen de 12 en 21 procent. Dit is afhankelijk van de preferentie positie die wordt ingenomen in een Klasse A of Klasse B-belegging. Met deze constructie maakt de initiatiefnemer van deze belegging het mogelijk om defensief of juist meer offensief te participeren in dit project. Investeerders kunnen in Nederland en Duitsland participeren via Oceans Edge Holland, LLC of Oceans Edge Capital, LP. Beide partijen zijn gelieerd aan Euro American International, dat met de Euro American Investors Group in Den Haag talrijke vastgoedprojecten in de VS en Europa initieert. Veel van de Amerikaanse projecten worden ontwikkeld in Florida.     

Reageer op dit artikel