nieuws

Nieuw Amerikaans Woningfonds van The Ibus Company

Beleggingen

The Ibus Company heeft de vooraankondiging verstuurd van het Amerikaans Woningfonds II LP, dat heeft belegd in 242 huurwoningen in Atlanta GA.

In Vastgoedmarkt van oktober 2004 was al bekendgemaakt dat Ibus het appartementencomplex Charleston Court in Atlanta daartoe had aangekocht. Het Amerikaans Woningfonds II is een besloten vastgoedfonds met een verwacht direct en kasrendement van 8,6 procent op het geïnvesteerd vermogen en een jaarlijks rendement van totaal 11,2 procent (dus inclusief vermogenswinst). De effectieve huur ligt op dit moment, na jaren van oplopende leegstand en toenemende concessies, op 27 procent onder de markthuur. Ibus gaat ervan uit dat met de relatief korte huurcontracten snel kan worden geprofiteerd van een verbeterende markt. Er worden honderd participaties uitgegeven van 50.000 dollar. Daarnaast neemt Ibus nog eens zelf voor ruim 5 miljoen dollar aan het project deel, wat inhoudt dat het eigen vermogen uitkomt op 10,25 miljoen dollar op een belegd vermogen van 23,75 miljoen dollar (inclusief kosten en werkkapitaal). Het vreemd vermogen is gefinancierd voor een bedrag van 13,5 miljoen euro tegen een looptijd van zeven jaar en een variabele rente van 6,25 procent gemaximeerd. Zodra de toestemming van de AFM binnen is verschijnt de prospectus.     

Reageer op dit artikel