nieuws

grontmij verkoopt vastgoedprojecten

Beleggingen

Grontmij heeft haar kapitaalintensieve projecten in Italië verkocht en overeenstemming bereikt over de verkoop van één van de grotere te desinvesteren projecten in Nederland.

Het betreft allemaal vastgoed gerelateerde projecten. Over de precieze aard van de betreffende projecten doet Grontmij geen mededelingen.Met deze verkopen is volgens Grontmij een verdere stap gezet in het desinvesterings-proces. De inkomende kasstroom in het vierde kwartaal van 2006 bedraagt 20 miljoen euro en zal geheel worden aangewend voor de aflossing van bestaande bankleningen. Per saldo is op de projecten gezamenlijk een bescheiden boekwinst gemaakt.In 2004 heeft Grontmij de grootste herstructurering in haar bedrijfsgeschiedenis doorgevoerd. De laatste fase van deze operatie betreft de uitvoering van de strategische keuze de kapitaalintensieve bedrijven in delfstoffenwinning, vastgoedontwikkeling en reststoffenverwerking te verkopen. De vrijkomende opbrengsten worden aangewend om de rentedragende schuld verder te reduceren, dan wel de kaspositie te versterken om in de groei van de advies- en ingenieursbureaus te investeren via acquisities en innovaties.In het tweede kwartaal van 2006 is een aantal kleine projecten en ondernemingen in de vastgoedsector tegen boekwaarde verkocht, waardoor het saldo voor verkoop beschikbare activiteiten sinds 31 december 2005 met ongeveer 16 miljoen euro is gedaald tot 64 miljoen euro per 30 juni 2006. De onderhandelingen over diverse projecten in binnen- en buitenland zijn volop gaande. De verwachting is dat een ‘substantieel deel’ van voor verkoop beschikbare activiteiten (saldo boekwaarde 80 miljoen euro ultimo 2005) voor het einde van 2006 zal zijn verkocht.

Reageer op dit artikel