nieuws

Gemeente Arnhem gaat honderd panden verkopen

Beleggingen

De gemeente Arnhem verkoopt de komende jaren de helft van het eigen vastgoed, dat momenteel bestaat uit ongeveer 200 panden.

Ongeveer 90 procent van het te verkopen vastgoed moet voor 2010 tegen marktprijs zijn verkocht; deels per pand en deels per cluster. In december beslist de gemeenteraad over het voornemen van burgemeester en wethouders. De opbrengst van de verkoop is bestemd voor het onderhoud van het onroerend goed dat in gemeentelijk bezit blijft. Eind september van dit jaar kondigde het gemeentebestuur van Arnhem een gelijksoortige actie aan.Behalve een aantal bekende stadsgebouwen als de Sabelpoort, het Filmhuis, de Goudvishal en het Presickhaeffshuys gaan ook woningen in de verkoop. De gemeente blijft eigenaar van een beperkt aantal panden waarin bijvoorbeeld ambtenaren zijn gehuisvest, zoals het stadhuis. Een aantal panden waarvoor de gemeente een maatschappelijke verantwoordelijkheid draagt, bijvoorbeeld op het gebied van onderwijs, sport, welzijn of kunst en de monumentale panden in de parken, blijft ook eigendom van de gemeente. Hetzelfde geldt voor een aantal panden met de status ‘uniek’, zoals Musis Sacrum en de panden in het Rijnbooggebied. Het is verder de bedoeling het vastgoed dat de gemeente in eigendom houdt, in de toekomst minimaal kostendekkend te verhuren. Zonodig stelt de gemeente in dit verband subsidies beschikbaar voor bepaalde (maatschappelijke) doelgroepen.     

Reageer op dit artikel