nieuws

econosto verkoopt vastgoed

Beleggingen

Econosto heeft met een Nederlandse investeringsmaatschappij overeenstemming bereikt over de verkoop van de productiebedrijven Temac in Tsjechië en Hofland Deltaflex Rubbertechniek in Leek, van een distributieactiviteit van Econosto België in de vestiging Zeebrugge alsmede het vastgoed in Waalwijk.

Hiermee heeft Econosto de verkoop van alle productieactiviteiten afgerond en is de onderneming weer volledig gericht op dienstverlening en (groot)handel op het gebied van industriële afsluiters, appendages, afdichtingen en slangen. In dezelfde overeenkomst is ook de voorgenomen verkoop geregeld van het vastgoed van Econosto in Rotterdam en Dortmund.Het eenmalig negatieve effect van de totale transactie voor een bedrag van 5,4 miljoen euro, werd reeds in de jaarrekening over 2005 verwerkt en heeft derhalve geen negatieve invloed op de resultaten in 2006.De desinvesteringen passen in het in 2004 aangekondigde beleid tot verkoop van onroerend goed en concentratie van de groep op groothandelsactiviteiten.

Reageer op dit artikel