nieuws

AM verkoopt winkelcentrum Hoochwoert aan Interpolis Vastgoed

Beleggingen

AM Vastgoed en Interpolis Vastgoed hebben een overeenkomst getekend voor de overname van het winkelproject Hoochwoert in Woerden.

Interpolis koopt dit winkelcentrum van 9300 m² bvo voor de Stichting Pensioenfonds Rabobankorganisatie. De totale investeringswaarde van dit project bedraagt ongeveer 68 miljoen euro. Hoochwoert is in aanbouw en zal worden geopend in het najaar van 2006. Interpolis betaalt AM ruim 30 miljoen euro voor het winkelproject. Het project Hoochwoert, dat door AM Vastgoed wordt ontwikkeld, is een binnenstedelijke herontwikkeling in het hart van Woerden. Het project bevat naast de winkels een parkeergarage in twee lagen ondergronds met 520 parkeerplaatsen en verder nog 74 woningen. De parkeergarage zal worden gekocht door de gemeente Woerden. De woningen worden individueel verkocht.Het project ligt binnen de vijfhoekige vestingstructuur die het historische hart van Woerden vormt, op de plaats waar al in de Romeinse tijd het Castellum lag. Hiernaar is, vooruitlopend op de bouw, uitgebreid archeologisch onderzoek gedaan, waarbij onder andere het Romeinse schip Woerden 7 is gevonden. T+T Design te Gouda, het ontwerpbureau van AM, heeft het masterplan van Hoochwoert ontworpen. Het project zal bestaan uit vijf gebouwen. Een afwisselend architectuurbeeld wordt bereikt door inschakeling van drie architecten met veel ervaring in historische binnensteden: Jo Crepain (België), Groeneweg & Van der Meijden en Rappange & Partners. Onderdeel van het project is de herbestemming van een kazerne uit 1790, die zal worden omgebouwd tot winkels en woningen. Gelijktijdig met de realisatie van het project zal door de gemeente een herinrichting van het aangrenzende openbaar gebied worden doorgevoerd, alsmede aanpassing van de gehele verkeerscirculatie rondom het centrum.     

Reageer op dit artikel