blog

De Saraceense samenzwering

Beleggingen

De Saraceense samenzwering
Ruud de Wit

In Vastgoedmarkt van december 2011 schreef ik een column over de vraag ‘Bestaat God?’, een thema dat eeuwigheidswaarde heeft.

Die vraag staat centraal in het boek ‘Het Dubai Ultimatum’, een toen net verschenen thriller van Era Richmen. Dat is het pseudoniem van twee schrijvers: Herman Zandstra en de in vastgoedkringen bekende Eric Bakker (Square Four). Ik legde ook een verband met het instorten van een deel van het ’t Loon in Heerlen, een van de oudste winkelcentra in ons land. Ik ging er acht jaar geleden nog – enigszins cynisch – van uit, dat dat instorten van een deel van dit winkelcentrum inderdaad een ingreep van God was om een bijdrage te leveren aan het naar beneden brengen van de extreem hoge retailleegstand in de stad. Mijn laatste zin was: ‘God bestaat, Eric Bakker’.

U moet deze column nog maar eens nalezen. God bestaat dus niet, moet ik nu echter concluderen. ’t Loon staat er nog steeds en voert ook nog steeds een doodstrijd om te overleven. En de retailleegstand in Heerlen is onveranderd bovengemiddeld hoog, ook al is er inmiddels wel een einde gemaakt aan de plannen om een ander binnenstedelijk winkelcentrum – De Plu – te herontwikkelen. Daar zijn de bulldozers aan de slag gegaan en zal het zoveelste binnenstedelijke parkje ontstaan.

Sinds eind april ligt het derde boek van Era Richmen in de winkel: ‘De Saraceense Samenzwering’. De eerste recensies zijn lovend. In tegenstelling tot hun tweede – ‘Het Slater Delict’, dat met name ging over malversaties in de commercieel vastgoedsector – legt deze thriller weer het hoofdaccent op een van de universele problemen van deze wereld: Iran, de strijd tussen de verschillende geheime diensten en de jacht op verdwenen splijtstofstaven. Op verzoek van de schrijvers had ik een allereerste versie al bijna twee jaar geleden gelezen en ik kan nu concluderen dat de tijd die ze hebben genomen voor de definitieve versie, vruchten heeft afgeworpen.

Inkomsten voor War Child

De Saraceense samenzwering

De Saraceense samenzwering

Het schrijversduo doet dit alles niet om er geld mee te verdienen, hoewel ze wel hopen dat hun nieuwe boek een bestseller wordt. Ze hebben namelijk besloten de inkomsten uit het boek voor honderd procent te doneren aan War Child. In de worden van Eric Bakker: ‘We hebben dus geen enkel eigen commercieel belang bij de verkoop van het boek.’ Hij legt het goed uit: ‘Tijdens het schrijven voelde ik, intenser dan ooit tevoren, wat erbarmelijke omstandigheden met kinderen kunnen doen. Een van de hoofdpersonages wordt namelijk als kind slachtoffer van oorlogsgeweld. Zijn familie in Gaza wordt midden in de nacht uitgemoord door een christelijke militie. Hij overleeft deze gruwelijke daad, maar wordt opgepakt en jarenlang gevangen gehouden in een strafkamp. Deze traumatische ervaringen zorgen ervoor dat zijn geest verwrongen raakt. Hij verandert in een door haat gedreven persoon. Het enige wat hij nog wil, is wraak nemen. Helaas zijn er te veel kinderen die onder dergelijke gruwelijke omstandigheden moeten leven, maar ze hebben geen keuze. War Child ontwikkelt programma’s voor kinderen in oorlogsgebieden op het gebied van bescherming, psychosociale steun en educatie. Daarmee helpen zij de kinderen bij de verwerking van trauma’s en proberen hen weer perspectief te bieden.’

Dat de schrijvers juist kiezen voor Vastgoedmarkt om hun ambities met het boek te omarmen, is ook helder: ‘Vastgoed heeft voor ons verschillende waarden: we verdienen ons geld ermee en we werken, recreëren of wonen erin. Voor sommigen heeft vastgoed die karakteristieken niet. Bijvoorbeeld voor mensen in oorlogsgebied. Hun huis ligt veelal in puin en als kantoren en winkels überhaupt nog overeind staan, is het te gevaarlijk om er te werken of te winkelen. Als je bezit vernietigd is, heeft vastgoed voor hen geen enkele waarde. War Child biedt kinderen weer onderdak, misschien niet in de meest letterlijke zin, maar wel in geestelijke zin. En zijn vastgoed en onderdak niet onlosmakelijk aan elkaar verbonden?’

Uitstekende rendementen

Ik kan dit alleen maar onderschrijven. Als ik de vastgoedontwikkelingen in ons land bekijk, gaat het vooral over de veelal uitstekende rendementen voor beleggers en de almaar stijgende woningprijzen. En natuurlijk over retailleegstand en de noodzaak om vooral meer woningen voor starters en in het middensegment te bouwen. Nu het weer goed gaat in de sector, vergeten wij maar al te makkelijk dat voor de overgrote meerderheid van de wereldbevolking zelfs een simpele sociale woning nooit realiteit zal worden. En als ze al een woning hebben, wordt die vaak weggebombardeerd. Oorlog, corruptie, criminaliteit, machtswellust, wanbeleid, maar ook natuurrampen: ze maken het voor vele jongeren in de wereld vrijwel onmogelijk een beter bestaan op te bouwen.

Terwijl ik dit schrijf, domineren de raketaanvallen en luchtaanvallen tussen Israël en Gaza weer eens het nieuws. Ik weet ook dat het kopen en lezen van een boek als ‘De Saraceense Samenzwering’ slechts een druppel op een enorm grote hete plaat is, maar toch betekent het iets, al is het alleen maar om ons geweten een beetje te sussen. In de woorden van Bakker: ‘We hebben het binnen het vastgoed vaak over het toevoegen van waarde. Wat is er mooier om op deze wijze het product vastgoed, waar wij veel aan te danken hebben, ook voor onschuldige slachtoffers van waarde te laten zijn?’

Ik raad u dan ook aan het boek aan te schaffen, ook al bent u geen lezer. Dat kan bij uitgeverij LetterRijn, bij de bekende webshop of een goede boekhandel. Ik weet zeker dat als u eenmaal bent begonnen, het boek een page turner blijkt te zijn. Veel leesplezier.

Over de auteur:
Ruud de Wit is voormalige hoofdredacteur van Vastgoedmarkt.

Deze column staat in Vastgoedmarkt van mei 2019.

Reageer op dit artikel