Actievoorwaarden ‘digitaal halfjaarabonnement’

Actievoorwaarden ‘Digitaal Halfjaarabonnement voor € 198,-‘

Door gebruik te maken van de actie ‘Digitaal Halfjaarabonnement voor € 198,-‘ gaat u akkoord met deze voorwaarden:

  • Voor het abonnement geldt een abonnementsduur van één jaar. Het abonnement geldt tot wederopzegging rekening houdend met een opzegtermijn van drie maanden. Na de actieperiode loopt het abonnement door in een regulier Digitaal Jaarabonnement met 10%  korting.
  • Voor het abonnement ‘Digitaal’ is de actieprijs € 198,- ex. BTW ipv € 292,13 ex. BTW. Het bedrag dient in één keer betaald te worden binnen 30 dagen na factuurdatum.
  • Na het afronden van uw aanvraag krijgt u een factuur.
  • We registreren iedere (poging tot) fraude of andere niet-toegestane handeling.
  • De actie is niet geldig in combinatie met andere acties en geldt alleen voor nieuwe abonnees.
  • De actie is van toepassing bij 1 tot maximaal 5 abonnementen per aanvraag.
  • Vastgoedmarkt gebruikt uw gegevens om u te informeren over producten en diensten van Vakmedianet BV.
  • Op deze actievoorwaarden is het Nederlands Recht van toepassing. Vastgoedmarkt behoudt zich het recht toe om de actie voortijdig te beëindigen, onderbreken of wijzigen zonder opgaaf van redenen en zonder gehouden te zijn tot vergoeding van schade.
  • Zet- en drukfouten zijn voorbehouden.
  • Hergebruik adresgegevens/AVG: Als u hier geen prijs opstelt, kunt u dit kenbaar maken aan klantenservice@vakmedianet.nl

Bekijk de actie op www.vastgoedmarkt.nl/digitaal-halfjaarabonnement