nieuws

CBRE kampioen kantooraanhuur

Transacties

CBRE heeft met machtsvertoon de kop gepakt op de ranglijst van aanhuurmakelaars in het segment kantoren. Met een sterke positie in de grote steden haalde de Angelsaksische vastgoedadviseur een twee keer zo hoog transactietotaal als de nummer twee.

CBRE kampioen kantooraanhuur
Marsh & Mercer verlengde zijn huurovereenkomst voor 6.000 m2 kantoorruimte in het Groothandelsgebouw in Rotterdam. CBRE adviseerde de huurder.

Aanhuur en verhuur van commercieel onroerend goed zijn verschillende disciplines, die aparte ranglijsten verdienen bij het marktaandeelonderzoek. Daarom schakelt Vastgoedmarkt aan- en verhuurmakelaars vanaf deze editie niet meer gelijk.

Illustratief voor het verschil tussen aan- en verhuur zijn de verrichtingen van CBRE. De eerste plek op ranglijst op basis van de verhuur van kantoren dankte CBRE aan de overname van DTZ Zadelhoff door Cushman & Wakefield. Heel anders is het beeld bij voor de aanhuur van kantoren. Dat klassement won CBRE met overmacht. De Angelsaksische vastgoedadviseur haalde een totaal van 189.500 m2. Nummer twee NL Real Estate komt tot iets minder dan de helft: 92.000 m2.

De kans dat een aanhuurmakelaar bij een transactie betrokken raakt, verschilt per regio. In Amsterdam, Rotterdam en Utrecht kwam in 2016 de helft van het totaal aan kantoortransacties tot stand met bemiddeling van aanhuurmakelaars, zo is te zien in het staafdiagram. In de rest van Nederland is de betrokkenheid van een aanhuurmakelaar voor kantoren minder gangbaar.

Concurrentie

De grote steden exclusief Den Haag zijn dan ook de markten waar toppers uit de landelijke ranglijst meters maakten. Tabellen 3, 4 en 6 tonen totalen voor CBRE van 66.500 m2 in de regio Amsterdam (tweede plaats), 38.500 m2 in de regio Rotterdam (eerste) en 29.000 m2 in de regio Utrecht-stad (eerste). NL Real Estate haalde zijn totaal van 92.000 m2 bijna helemaal uit de regio Amsterdam (87.000 m2). Van de 87.000 m2 aan kantoortransacties met Cushman & Wakefield aan de aanhuurkant viel een aanzienlijk deel in de regio Amsterdam (34.000 m2). Solved realiseerde de helft van zijn totaal van 65.000 m2 in Amsterdam (32.000 m2) en en timmerde aan de weg in de regio Utrecht (21.000 m2).

De overmacht waarmee CBRE de eerste plek pakte op de ranglijst voor aanhuur van kantoren, maakt het tot een kandidaat voor de eindzege van volgend jaar. Op basis van de resultaten van 2016 valt de meeste concurrentie te verwachten vanuit Angelsaksische hoek. Het door Cushman & Wakefield overgenomen DTZ Zadelhoff kwam tot 49.500 m2. Met die vierkante meters erbij was Cushman & Wakefield op 136.500 m2 gekomen. Er is dus nog een gat te dichten.

        

Verantwoording

Vastgoedmarkt baseert zich bij de samenstelling van de ranglijsten op de bij het onderzoeksteam gemelde gebruikstransacties voor kantoor- en bedrijfsruimten in vierkante meters in de periode 1 januari 2016 tot en met 31 december 2016 door makelaarskantoren in Nederland en transacties die zijn verzameld door het onderzoeksteam. Onderhuur, kortlopende huurcontracten, contractverlengingen, sale-and-lease-backtransacties en koop voor eigen gebruik worden meegenomen in dit onderzoek. Bij vergelijking van de door Vastgoedmarkt samengestelde ranglijsten met die van andere onderzoeksteams moet hiermee rekening worden gehouden.
Bij het onderzoek wordt onderscheid gemaakt tussen verhuur- en aanhuurbemiddeling. Als er meer dan één bemiddelende partij is, dan wordt het aantal meters naar evenredigheid toebedeeld. Wanneer er bijvoorbeeld drie verhuurmakelaars bij één transactie zijn betrokken, wordt het metrage door drieën gedeeld. Was er bij dezelfde transactie één aanhuurmakelaar betrokken, dan telt het volledige metrage mee voor die aanhuurmakelaar.
Van samenwerkende kantoren, zoals onder meer Dynamis, IBG Makelaars en kantoren met verschillende vestigingen, zoals DTZ Zadelhoff, JLL, MVGM Bedrijfshuisvesting en CBRE, is in de landelijke ranglijst het totaal van deze kantoren als uitgangspunt genomen (zie overzicht voor vestigingen). Bij de overige ranglijsten wordt de positie van de individuele kantoren weergegeven. Bij de opstelling van de regionale ranglijsten is de gemeente waarin de transactie plaatsvond bepalend, niet de gemeente waarin het makelaarskantoor is gevestigd. Als er verschillende vestigingen zijn, staan in de regionale ranglijsten de afzonderlijke kantoren.
Vastgoedmarkt stelt geen jaarlijkse ranglijst samen van beleggings- en winkeltransacties. Evenmin wordt er rekening gehouden met de omzet van de bemiddelende kantoren of de honoreringen. Bij grote opdrachten worden meestal aparte honoreringsafspraken gemaakt met de betrokken makelaar(s) en bij zeer grote beleggingen kunnen die een fractie bedragen van de zogenaamde officiële tarieven. Daarom is de omzet niet vast te stellen.

Auteur: Peter Hanff
Dit artikel verscheen in Vastgoedmarkt van april 2017.

Reageer op dit artikel