nieuws

Huurtransacties in oud-Hanzevast-kantoor Enschede

Transacties

Beheerder Nexus Real Estate heeft ongeveer 1.200 m2 kantoorruimte verhuurd aan Brouwerijstraat 1 in Enschede aan ROC van Twente en Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement. Het kantoor komt uit de failliete boedel van Hanzevast Holland 62 CV.

Nexus Real Estate heeft namens de eigenaar per 1 augustus een nieuwe huurovereenkomst gesloten met het ROC van Twente voor 730 m2 kantoorruimte. Daarnaast is per 1 oktober de huurovereenkomst met het Nederlands Adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) langjarig verlengd en tevens uitgebreid naar 483 m2. Het voormalige hoofdkantoor van bierbrouwer Grolsch staat in de wijk Roombeek in Enschede.

Na het vertrek van Grolsch kwam het gebouw grotendeels leeg te staan. In samenwerking met de CeeCee Community en de gemeente Enschede, wordt een nieuwe invulling gegeven aan dit gebied waarbij de focus ligt op het stimuleren van ondernemers in de techniek en ICT. Het gebouw doet dienst als broedplaats voor startende ondernemers in Twente. De vestiging van het ROC van Twente op deze locatie zal de samenwerking tussen het bedrijfsleven en het onderwijs nog verder versterken.

Het gebouw aan de Brouwerijstraat in Enschede maakt onderdeel uit van een grotere vastgoedportefeuille die sinds 2015 beheerd wordt door Nexus Real Estate. Met deze nieuwe verhuur is succesvol invulling gegeven aan de samenwerking tussen verhuurder en CeeCee Community. Nexus Real Estate heeft deze transactie gerealiseerd namens de eigenaar van het gehuurde. Nexus werd geadviseerd door DTZ Zadelhoff.

Het in het Kadaster vermelde kadastraal bericht noemt Stichting Bewaarder Hanzevast Vastgoedfondsen als laatste eigenaar. Uit gegevens van Vastgoedmarkt blijkt dat een Amerikaanse durfinvesteerder het eigendom heeft. Het kantoor aan de Brouwerijstraat was tot vorig jaar in de vastgoed-cv Hanzevast Holland 63 CV geplaatst. Deze cv is in december 2015 gefailleerd. Financier ING heeft de lening en het onderpand vervolgens doorverkocht aan een Amerikaanse durfinvesteerder. Deze private equity-onderneming is nu economisch eigenaar van de kantoren uit de cv, waaronder de voormalige brouwerij. Het commercieel beheer heeft deze koper uitbesteed aan Nexus Real Estate.

Behalve het fonds Holland 63 werd ook Hollands 62 in december 2015 failliet verklaar. Holland 62 omvatte zes kantoorobjecten in Rotterdam, Zwolle, Vianen, Arnhem, Den Haag en Enschede. De totale investering van dit fonds bedroeg meer dan 82 miljoen euro. Daarvan was bijna 30 miljoen euro ingebracht door beleggers. Holland 63 beheerde onroerend goed in Almere, Woerden, Son en Enschede. Het geïnvesteerde bedrag bedroeg 39 miljoen euro. Daarvan kwam ruim 14 miljoen euro van beleggers. (MvL)

 

Reageer op dit artikel