nieuws

Strengere sancties illegale verhuur Amsterdam

regios

Amsterdam gaat strenger handhaven op de illegale toeristische verhuur van woningen. Bij een eerste overtreding wordt de bestuurlijke boete verhoogd van 13.500 naar 20.500 euro.

Deze maatregelen passen bij de prioriteiten die het college geeft aan het bestrijden van woonfraude. Het toerisme in Amsterdam groeit, vooral ook het toeristische verblijf in woningen. Bescherming van de woningvoorraad, het behouden van een prettig leefklimaat in de buurten en het voorkomen van overlast door toeristische verhuur staan voor Amsterdam voorop. Daarom komt het stadsbestuur met nieuwe en strengere maatregelen.

De gemeente kan momenteel verschillende sancties opleggen voor illegale toeristische verhuur. Zoals het opleggen van een boete, het sluiten van een pand of het intrekken van een vergunning. Welke sanctie wordt ingezet is afhankelijk van de aard van de overtreding. Voor het illegaal verhuren van een woning wordt een bestuurlijke boete opgelegd op grond van de huisvestingsverordening. Naast deze boete kan de overtreder straks ook een last onder dwangsom als sanctie. Bij een last onder dwangsom kan bij de eerstvolgende keer dat een woning illegaal wordt verhuurd een dwangsom van 50.000 euro worden geïncasseerd.

In de Evaluatie toeristische verhuur heeft het college toegezegd de mogelijkheden te onderzoeken om de termijn voor vakantieverhuur te verkorten van 60 naar 30 dagen. Het college wil een sterke vuist maken tegen het oneigenlijk gebruik van een woning. De wet biedt momenteel onvoldoende houvast om de termijn in te korten naar 30 dagen. Dit betekent meer vrij spel voor misbruik. Daarom handhaaft het college de huidige termijn van 60 dagen. 

Reageer op dit artikel