nieuws

Den Haag verdicht: overkapping deel Utrechtsebaan

regios

Om een bevolking van ruim 600.000 in 2040 te huisvesten, moet Den Haag een veel compactere stad worden met op tal van locaties verdichting en hoogbouw. De jaarlijkse woningproductie gaat omhoog van 1.500 naar 2.500. Door overkapping van een deel van de Utrechtsebaan is hoogbouw mogelijk.

Den Haag verdicht: overkapping deel Utrechtsebaan

Dat blijkt uit de Agenda Ruimte voor de Stad die het voltallige Haagse stadsbestuur – inclusief burgemeester Jozias van Aartsen – op 14 september presenteerde in de centrale bibliotheek. De agenda is de afgelopen 1,5 jaar opgesteld in samenspraak met bewoners, bedrijfsleven en politiek. Den Haag – ingeklemd tussen zee, natuur en buurgemeenten – kan niet meer uitbreiden, terwijl de bevolking in 2040 naar verwachting een inwonertal boven de 600.000 bereikt. Tot 2025 zijn 25.000 nieuwe huizen nodig, tot 2040 in totaal 40.000.

Wethouder Stedelijke Ontwikkeling en Wonen Joris Wijsmuller noemde verdere vergroting van de huidige planvoorraad van 15.000 woningen dan ook zijn prioriteit. De woningproductie moet omhoog naar 2.500 om de jaarlijkse bevolkingsgroei van 4.000 bij te benen. Verdichtingskansen zijn er vooral in de centrale zone van Scheveningen tot aan de Binckhorst, rondom een aantal OV-knooppunten (stations Centraal, HS, Laan van NOI, Moerwijk), langs het spoor, rond de Laakhavens, in Escamp (Den Haag Zuidwest) en rond het Prins Clausplein (vlakbij ADO-stadion). Hier moeten niet alleen duizenden woningen maar ook ruimte voor bedrijven komen.

Den Haag zet ook in op overkapping van een deel van de Utrechtsebaan – tussen Gerechtshof Den Haag en het huidige ministerie van Buitenlandse Zaken. Op deze locatie richting de Koninklijke Bibliotheek kan door de overkapping een nieuw plein worden ingericht met ruimte voor een ambitieus vastgoedprogramma inclusief hoogbouw. Concrete plannen zijn er al, aldus Wijsmuller, maar details mag hij nog niet geven. De locatie Grotiusplaats – nu een tijdelijk parkeerterrein – zal ook bij deze plannen betrokken worden. Provast ontwikkelt op deze locatie een hotel van 6.000 m2 en een toren met 175 huurappartementen. Ook ondertunneling van de Lozerlaan (Zuidwest) wordt overwogen.

Waar verdichting vraagt om hoogbouw, zet Den Haag in op de kwaliteit van de Haagse skyline. Nieuwe hoogbouwlocaties en –projecten kan Wijsmuller nog niet geven. Over enkele weken verwacht hij zijn Woonvisie – met meer namen en rugnummers – te kunnen presenteren. Den Haag wil echter niet tornen aan zijn groene karakter. De hofstad gaat ook tientallen miljoenen euro’s investeren in een aantrekkelijker buitenruimte. Hoewel er 350 woningen op het Koningin Julianaplein worden gebouwd, wil het stadsbestuur dit plein aan Den Haag Centraal grondig vergroenen.

De aanleg van de Rotterdamsebaan wordt gecombineerd met de inrichting tussen Binckhorst en Voorburg van het nieuwe recreatie- en natuurgebied Molenvlietpark. De groeiende behoefte aan wonen en werken in de stad vraagt om verdere investeringen in OV- en fietsinfrastructuur en het beter inpassen of onder de grond brengen van de auto-infrastructuur.

Den Haag heeft becijferd dat het autoverkeer in de stad de afgelopen tien jaar met 20 procent is gedaald en het fietsgebruik juist met 10 procent gegroeid. Den Haag geeft in de buitenruimte dan ook voorrang aan voetgangers, fietsers en openbaar vervoer. Het stadsbestuur noemt een betere ontsluiting van de Binckhorst, Scheveningen, de Internationale Zone en Rotterdam Airport niettemin essentieel. (MvL)

 

Reageer op dit artikel