nieuws

Rotterdamse aanpak kantoorleegstand werkt

regios

De Rotterdamse aanpak om leegstaande incourante kantoorruimte een nieuw leven te geven, blijkt succesvol. Daarom willen projectontwikkelaars, corporaties vastgoedeigenaren en de gemeente Rotterdam er een schepje bovenop doen en extra energie steken in de aanpak waarmee de afgelopen jaren al 300.000 m2 uit de markt is gehaald.

De ambitie: eind 2020 moet nog eens 450.000 m2 incourante kantoorruimte een nieuw leven hebben gekregen. Wethouder Ronald Schneider (Stedelijke ontwikkeling en Integratie) ondertekende op 8 juni het convenant Aanpak Kantoren Rotterdam 2016 – 2020 tijdens de Provada. Zo’n 35 vastgoedpartijen volgden zijn voorbeeld. ‘De afgelopen jaren is ruim 300.000 m2 leegstaande kantoren in Rotterdam getransformeerd, maar nog steeds staat 19 procent van het aantal kantoren leeg. Dat ligt 3 procent hoger dan in de rest van Nederland en moet dus drastisch naar beneden. In de komende vijf jaar zijn er plannen om meer dan 100.000 m2 te transformeren, maar dat is niet genoeg. Daarom maken we met marktpartijen afspraken om de omvang van incourante kantoorruimte sneller te verminderen,’ aldus Schneider.

In het convenant krijgen kansrijke en kansarme gebieden een eigen, gebiedsgerichte aanpak. Dit is een groot verschil met de afgelopen vier jaar, waarbij vooral naar afzonderlijke objecten werd gekeken. Jean-Paul van Wijk van Bestran Vastgoed, één van de ondertekenaars: ‘De nieuwe aanpak vraagt om nauwe samenwerking tussen de markt en de gemeente. Als marktpartij zijn wij primair verantwoordelijk voor de uitvoering van de herstructurering en herontwikkeling, de transformatie of de sloop van onze leegstaande kantoren. De gemeente faciliteert ons hierbij. Er wordt ondersteuning geboden op het gebied van project- en procesmanagement.’ Een voorbeeld is het aanbieden van een overzicht van leegstaande kantoren met behulp van een ‘Aanbodskaart’.

Reageer op dit artikel