nieuws

IJburg-2 start met Centrumeiland

regios

Het college van B en W van Amsterdam heeft het Investeringsbesluit Centrumeiland vastgesteld. Hierdoor kan worden gestart met de bouw van de woonwijk met circa 1.300 woningen, waarvan het grootste deel zelfbouwwoningen op Centrumeiland.

Daarnaast komen op Centrumeiland sociaal maatschappelijke functies zoals een school, huisartsenpost en een kinderdagverblijf. Bij de inrichting van Centrumeiland is vanaf het begin gekeken naar een gezonde inrichting van de openbare ruimte, zoals goede routes voor fietsers, voetgangers en hardlopers. Het Centrumeiland is het eerste eiland van de tweede fase van IJburg.

Wethouder Eric van der Burg (Grondzaken): ‘De uitbreiding van IJburg is een feit met het genomen investeringsbesluit voor Centrumeiland. Naast de 1.300 woningen heeft het gebied ook een maatschappelijke functie. Centrumeiland is een proeftuin voor de Bewegende Stad: we richten het eiland zo in dat Amsterdammers gestimuleerd worden om te bewegen. Denk hierbij aan stranden, routes om te wandelen en hardlopen en voldoende ruimte voor kinderen om te spelen. Een mooie uitdaging om het eiland zo in te richten dat Amsterdammers enthousiast aan het bewegen slaan.’

Na de zomer van 2016 wordt begonnen om de eerste 355 woningen op de markt te zetten. De eerste helft van 2018 kan worden begonnen met de bouw. De verwachting is dat in 2026 Centrumeiland helemaal klaar is.

Reageer op dit artikel