nieuws

Hans de Jonge: ‘Creatieve bolwerk in RCD koesteren’

regios

Rotterdam kan in Rotterdam Central District (RCD) kansen verzilveren door een gemengd programma van start-ups, scale-ups en corporates te realiseren. De stad heeft met haar grondposities in het gebied daarvoor de sleutel in handen. Dan moet Rotterdam wel de verleiding weerstaan om te gaan voor de hoogste grondopbrengst.

Hans de Jonge: ‘Creatieve bolwerk in RCD koesteren’

Dat betoogt Hans de Jonge, directievoorzitter van Brink Groep en hoogleraar Real Estate Management bij TU Delft in het Trendrapport Vastgoedmarkt dat is gewijd aan de Rotterdamse kantorenmarkt. Hij is ook nauw betrokken bij de ruimtelijke ontwikkeling van Rotterdam als voorzitter van vereniging RCD, een samenwerking van gemeente Rotterdam en de gebruikers in het gebied dat zich uitstrekt van Hofplein tot de Henegouwerlaan en ook het centraal station omvat. ‘De Rotterdamse kantorenmarkt heeft een flinke tik gekregen. Nu de vastgoedmarkt weer aantrekt, neemt ook hier de vraag toe. De leegstand in Rotterdam Centrum is de afgelopen periode afgenomen van 20 naar 14 à 15 procent, waarvan zo’n 5 procent frictieleegstand is.

Als kantoorbelegger zit je de komende jaren goed in het Rotterdamse centrum. RCD is aantrekkelijker geworden voor internationale bedrijven. Omdat Rotterdam Centraal nu een HSL-station is, zijn werknemers binnen 30 minuten op Schiphol. Bovendien willen bedrijven en werknemers binnenstedelijk gehuisvest zijn vanwege de betere bereikbaarheid via openbaar vervoer en de vele voorzieningen. Het stationsplein was eerst een doorgangsgebied. Dankzij het nieuwe station, de Weenatunnel, de ondergrondse parkeergarage en fietsenstalling en verplaatsing van de trams en bussen kan nu een bruisend verblijfsgebied ontstaan. De trek van bedrijven in de periferie naar het centrum zet door. De leegstand in de periferie loopt daardoor helaas op. Omdat het veelal om monofunctionele locaties gaat, is transformatie hier een lastig verhaal. Het is dan ook zaak voor Rotterdam om vooral nieuwe bedrijven aan te trekken. 

Nu Rotterdam de LSI-grondposities heeft teruggenomen moet het stadsbestuur goed nadenken over het te ontwikkelen vastgoedprogramma. Wij drukken Rotterdam op het hart niet voor maximalisatie van de grondopbrengst te gaan maar het langetermijnbelang van de stad voorop te stellen. In RCD komen de corporate en de start-up wereld samen. Het creatieve bolwerk dat in het Schiekadeblok is ontstaan, moeten we koesteren en niet verjagen met hoge kantoorhuren. Gemeente en gebruikers werken nu samen aan een gebiedsvisie die dit mogelijk maakt. Een fors woningprogramma is daar zeker onderdeel van.’

Een exemplaar van het rapport kost 200 euro. Abonnees van Vastgoedmarkt betalen 150 euro.

Download het hele rapport

Reageer op dit artikel