nieuws

Amsterdam schorst ambtenaren

regios

Drie ambtenaren van de afdeling vastgoed van de gemeente Amsterdam hebben misbruik gemaakt van hun positie. Deze ambtenaren zijn geschorst en ze zullen worden ontslagen.

Dit staat in een uitgebreide brief die burgemeester E. van der Laan en gemeentesecretaris A. van Gils op 12 juli 2016 hebben gestuurd aan de gemeenteraad. In de brief wordt melding gemaakt van meerdere fraudegevallen, onder meer met wagenparkbeheer in West. De zaak op de afdeling vastgoed kwam aan het licht na een melding op 19 mei 2015 van een medewerker van deze afdeling van stadsdeel Noord. Het interne Bureau Integriteit voerde daarna op verzoek van de directeur vastgoed gesprekken met een aantal medewerkers van deze afdeling. Het bleek dat drie ambtenaren externe contacten hebben gebruikt om zichzelf te verrijken. Daarnaast is de gemeente benadeeld doordat opdrachten zijn gegund aan bedrijven die normaal in een andere branche actief zijn en die niet toegerust voor de gegunde activiteiten en/of gefactureerd hebben voor veel te hoge bedragen. Uit het onderzoek blijkt dat er niet één oorzaak is aan te wijzen hoe de misstanden hebben kunnen plaatsvinden. De dienst juridische zaken van de gemeente heeft de opdracht gekregen uit te zoeken of er bij de bedrijven die zijn bevoordeeld door de ambtenaren geld kan worden teruggevorderd. De gemeente heeft allerlei verbeteracties en beheersmaatregelen in gang gezet. (PvH)

Reageer op dit artikel