nieuws

1012Inc N.V. verbetert binnenstad Amsterdam

regios

De gemeente Amsterdam, woningcorporatie Stadgenoot en vermogensbeheerder Syntrus Achmea Real Estate & Finance gaan samen gerichte investeringen doen in het hart van de Amsterdamse binnenstad. De drie partijen hebben daartoe op vrijdag 8 juli 2016 het publiek-private investerings- en beheerbedrijf 1012Inc N.V. opgericht.

Het doel is om de leefbaarheid in het gebied te verbeteren door strategisch vastgoed aan te kopen en het goed te beheren. Door die aankopen zal het aantal winkels en bedrijven dat bijdraagt aan de leefbaarheid van de buurt toenemen en wordt de balans tussen buurtgerichte functies en functies gericht op bezoekers en toeristen verbeterd. Het Rabobank Pensioenfonds en het Bedrijfspensioenfonds voor de Landbouw worden via Syntrus Achmea RE&F aandeelhouder in dit publiek-private bedrijf. Bij het verder verbeteren van de situatie in het gebied is ook een belangrijke rol weggelegd voor de buurt.

Met de oprichting van 1012Inc worden verschillende moties van de gemeenteraad uit 2009 uitgevoerd. De raad had opgeroepen om ook maatschappelijke partijen te laten investeren in het gebied en om bewoners te betrekken bij het aanpakken van de problemen in het postcodegebied 1012. Het vinden van de juiste partners heeft veel tijd gekost. Onder meer omdat met meer dan twintig geïnteresseerde partijen gesprekken zijn gevoerd, maar ook door de economische crisis. In 2014 gingen de gesprekken tussen de gemeente, Stadgenoot en Syntrus Achmea RE&F van start. In juni 2016 stemde de gemeenteraad in met het voorstel voor de oprichting van 1012Inc.

De afgelopen jaren heeft de gemeente Amsterdam samen met een aantal corporaties, waaronder NV Stadsgoed, een volle dochter van Stadgenoot en voorloper van 1012Inc, fors geïnvesteerd in het gebied. Er zijn 125 prostitutieramen opgekocht en de panden zijn herontwikkeld tot woningen, winkels en restaurants; straten en pleinen werden opgeknapt en 22 coffeeshops in het gebied zijn gesloten. De drie partijen in 1012Inc willen nu samen met bewoners en ondernemers uit de buurt verder werken aan het verbeteren van de situatie in de buurt. 

De investeringen zullen niet alleen leiden tot verbeteringen in de buurt, maar ook geld opleveren. De partijen hebben een businesscase vastgesteld met als basis en uitgangspunt een jaarlijks dividendrendement van ten minste 4 procent. Als de investering meer rendement oplevert dan de vastgelegde 4 procent, zal dat evenwichtig (50-50) wordt verdeeld over extra investeringen in de vastgoedportefeuille voor enerzijds maatschappelijke doelstellingen en anderzijds uitkering van dividend.

Reageer op dit artikel