nieuws

Nieuwe stappen in gebiedsontwikkeling Lisserbroek

regios

Op woensdag 8 juni 2016 hebben marktpartijen en de gemeente Haarlemmermeer stappen gezet in de gebiedsontwikkeling voor Lisserbroek door de ondertekening van het ambitiedocument Lisserbroek en het plan van aanpak.

Dat meldt Amvest. Concrete woningaantallen zijn nog niet bekend. Het hele proces is gezamenlijk vormgegeven en de documenten worden dan ook breed gedragen. Zo is het plan van aanpak opgesteld door marktpartijen, bewoners van Lisserbroek en de gemeente Haarlemmermeer. Betrokken marktpartijen zijn de GEM Lisserbroek (Amvest, AM en Ymere), Verwelius Projectontwikkeling, BPD, Turfspoor Beheer BV (Blauwhoed en Vorm), Timpaan, Thunnissen & Roosdom Tijhuis.

Namens de marktpartijen met grondposities in Lisserbroek nemen de GEM Lisserbroek en BPD namens de andere grondeigenaren deel aan het overleg. In het plan van aanpak wordt beschreven op welke manier gezamenlijk invulling wordt gegeven aan de  gebiedsontwikkeling in Lisserbroek. Daarnaast staan het proces, de actoren, de rolverdeling en de op te stellen producten beschreven. Het ‘ambitiedocument Lisserbroek’ is het eerste product dat is opgeleverd. Hierin staan bijvoorbeeld de voor de toekomst van Lisserbroek benoemde kernwaarden, als kader voor de verdere ontwikkeling van het dorp.

Reageer op dit artikel