nieuws

Amsterdam zet regionale hotelloods in

regios

Bestuurscommissies van de Amsterdamse stadsdelen kunnen uitzonderingsgebieden aanwijzen die op voorhand worden uitgesloten voor hotelontwikkeling. Hiermee komt het college tegemoet aan de wens van de stadsdelen om per buurt te kijken waar eventueel ruimte is voor nieuwe hotels en waar juist niet. Een regionale hotelloods gaat daarbij helpen.

Buiten die specifieke gebieden blijft het principe ‘nee, tenzij’ gelden, met beperkte ruimte voor nieuwe hotels. Alleen als initiatieven echt iets toevoegen aan de markt en de omgeving wordt vanuit de gemeente medewerking verleend. Nieuwe plannen worden getoetst op verbinding met de buurt, kwaliteit, innovatief karakter, duurzaamheid, sociaal ondernemerschap en vestigingsklimaat voor bedrijven. Het effect van het nieuwe beleid is een rem op de groei van het aantal nieuwe hotels in Amsterdam. Dat draagt volgens het college bij aan een beter evenwicht tussen bewoners, bezoekers en bedrijven in de stad.

Lopende projecten die zijn goedgekeurd volgens eerdere afspraken kunnen worden afgerond. Soms duurt het wel 8 of 10 jaar voordat een project wordt voltooid. Het college gaat strakker monitoren welke projecten ook daadwerkelijk leiden tot een hotel en welke van de lijst met initiatieven kunnen worden afgevoerd. Het college blijft inzetten op spreiding naar de randen van de stad en de regio. Daarvoor zal een regionale hotelloods worden ingezet, die onder andere locaties in beeld brengt en initiatiefnemers door gemeentelijke processen heen loodst. Wethouder Ollongren van Economie bespreekt het voorstel op 29 juni met de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel