nieuws

Weer 10 miljoen euro Utrecht naar TivoliVredenburg

regios

De gemeente Utrecht heeft TivoliVredenburg opnieuw een miljoeneninjectie gegeven. Zonder het toegezegde bedrag van 10,124 miljoen euro zou het muziekcentrum waarschijnlijk op een faillissement afstevenen.

Weer 10 miljoen euro Utrecht naar TivoliVredenburg

Dat heeft het Utrechtse stadsbestuur bekendgemaakt. Utrecht belooft vanaf 2017 de jaarlijkse huur te verlagen met 1,856 miljoen euro. De huurprijs bedraagt nu naar schatting 3,6 miljoen euro. De huurverlaging geldt tot en met 2020, goed voor 7,424 miljoen euro. Daarnaast krijgt het centrum jaarlijks 400.000 euro ‘om de bedrijfsvoering te versterken en de programmering verder te ontwikkelen’, in totaal 1,6 miljoen euro. Tot slot kan TivoliVredenburg in 2017 rekenen op een eenmalige gift van 1,1 miljoen euro om het eigen vermogen op te krikken.

Wethouder Kees Diepeveen rechtvaardigt de kapitaalinjectie met ‘de grote maatschappelijke en economische waarde van TivoliVredenburg voor Utrecht’. ‘We zetten een streep onder het verleden en geven TivoliVredenburg de ruimte om te investeren, want investeren in TivoliVredenburg is investeren in de groei van de stad’, aldus de wethouder. De gemeenteraad moet nog wel akkoord gaan met het reddingsplan.

Dit voorjaar bleek dat het muziekcentrum jaarlijks tegen een exploitatietekort van bijna 2 miljoen euro aanloopt. Het Onderzoeks- en adviesteam TivoliVredenburg dat dit becijferde, adviseerde Utrecht de jaarlijkse subsidie met 1,9 miljoen euro te verhogen. Vorig jaar kwam de totale bijdrage van de stad uit op 11 miljoen euro en in 2016 op 9,4 miljoen euro, berekende Rekenkamer Utrecht eind 2015. In 2014 moest Utrecht met 9,67 miljoen euro bijspringen om de exploitatie sluitend te maken.

De totale extra uitgaven van Utrecht beginnen het bedrag van 100 miljoen euro te benaderen. Grootste kostenpost vormde de enorme overschrijding van het bouwbudget. De bouwkosten waren in 2006 geraamd op 98,6 miljoen euro, het gebouw kostte uiteindelijk 156,2 miljoen euro. Wat de totale huurprijs is, zegt Rekenkamer Utrecht niet. In 2006 was bepaald dat de huur kostprijsdekkend moest zijn en niet hoger dan 3,4 miljoen euro. In het rapport maakt de rekenkamer gewag van een extra huurprijsverhoging van 248.000 euro per jaar.

Reageer op dit artikel