nieuws

Utrecht steunt woningproject ASR en NS

regios

ASR Vastgoed Ontwikkeling en NS Vastgoed mogen 215 koopwoningen ontwikkelen aan de oostzijde van de Kruisvaart in Utrecht.

Dat schrijft de gemeente Utrecht in een bericht op de eigen website. Het gaat om de herontwikkeling van het voormalig expeditieknooppunt van de NS. Het college van B&W heeft het startdocument vastgesteld voor de ontwikkeling van het gebied tot een woningbouwlocatie met ondersteunende voorzieningen. Het initiatief van ASR Vastgoed Ontwikkeling en NS Vastgoed omvat 215 koopwoningen: 73 appartementen in twee woonblokken van vijf en veertien verdiepingen en 142 grote grondgebonden stadswoningen.

Het streven is dat de nieuwe woningen energieneutraal worden gebouwd. Gezien de grote binnenstedelijke woningopgave zullen ASR en Utrecht onderzoeken of langs het spoor een meer stedelijk profiel mogelijk is. Voorwaarde is wel dat meer woningen niet leiden tot een te hoge parkeerdruk en een te hoge verkeersbelasting in de bestaande verkeersluwe woonbuurt. Het mag ook de kwaliteit van de nieuwe groene ruimte niet aantasten.

Het plan maakt een volgende stap voor het buurtinitiatief Ringpark Dichterswijk mogelijk door een groene route langs de Kruisvaart te realiseren. Deze route is vanuit Dichterswijk bereikbaar via een nieuwe brug voor langzaam verkeer bij de Da Costakade en de te restaureren monumentale hefbrug. De parkroute wordt zo aanzienlijk vergroot waardoor het plan kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor bestaande en nieuwe bewoners.

Het benzinestation aan de Croeselaan bij het Hefbrugpark wordt gesloopt of gerenoveerd. Op deze plek komt een nieuwe functie die aansluit bij het ringpark en de herinrichting van de Croeselaan in het kader van het project Croeselaan veilig. Horeca of kleinschalige detailhandel is denkbaar, aldus het stadsbestuur. Omdat deze herontwikkelingsplannen niet in het huidige bestemmingsplan passen, worden voorbereidingen getroffen voor een bestemmingsplanprocedure.

 

Reageer op dit artikel