nieuws

Ondernemers tegen outletcentrum TT Assen

regios

IVBN, Detailhandel Nederland, Vastgoed Belang en MKB-Nederland Noord doen nogmaals een dringende oproep aan de provincie Drenthe om géén medewerking te verlenen aan de vestiging van een factory outlet center in Assen.

Dat doen zij in aanloop naar de Statencommissie Omgevingsbeleid op 18 mei. Daar wordt beslist over planologische medewerking aan een te vestigen FOC nabij TT-Assen. Ook doen zij in hun brief een concreet voorstel hoe een toekomstbestendige, duurzame detailhandel is te realiseren, zonder de komst van een perifere FOC. Marktpartijen zullen dan concrete toezeggingen kunnen doen voor investeringen en willen op hun kosten een programmamanager aanstellen die een programma voor een aantrekkelijke binnenstad opstelt en uitvoert.    

De vier belangenverenigingen plaatsen hun vraagtekens bij de argumentatie van zowel de provincie Drenthe als de gemeente Assen. Zo zijn in het omgevingsbeleid van de provincie nieuwe weidewinkels uitgesloten. Toch is de provincie nu van mening dat de komst van een perifeer FOC iets heel anders zou zijn. Daarnaast plaatsen de belangenverenigingen grote vraagtekens bij de stelling van de provincie dat er netto 200 tot 300 extra arbeidsplaatsen bij komen. Nu al stellen vastgoedeigenaren en winkeliers investeringen uit vanwege de onzekerheid over de komst van een FOC.

Mocht realisatie van een outletcentrum daadwerkelijk doorgang vinden, dan vrezen zij dat enkele grote vastgoedeigenaren alsmede enkele grote retailers geen investeringen meer zullen doen in Assen en omgeving, en mogelijk zelfs desinvesteren of vertrekken. Er wordt volgen s de belangenverenigingen geen rekening gehouden met de extra leegstand en omzetverlies die daarvan het gevolg is. De komst van een FOC is op termijn funest voor de plaatselijke binnenstad van Assen en voor andere middelgrote steden in de regio en daarmee ook voor de werkgelegenheid.

 

Reageer op dit artikel