nieuws

Nieuwe woonwijk bij Kralingse Bos

regios

De gemeente Rotterdam zet samen met ontwikkelaars Heijmans en TBI Onderneming ERA Contour in op de ontwikkeling van een nieuwe woonwijk aan de westkant van het Kralingse Bos. De studie naar de haalbaarheid van de woonwijk met zo’n 400 huizen is inmiddels afgerond.

Dat meldt de gemeente. De komende maanden volgen aanvullende onderzoeken en wordt een gebiedsvisie opgesteld. Ook wordt gestart met de voorbereidingen voor een bestemmingsplan. De verwachting is dat de concept-gebiedsvisie samen met de concept-samenwerkingsovereenkomst eind 2016 kan worden gepresenteerd.

De ligging van de te realiseren woonwijk aan de Boezembocht, op het voormalige Veilingterrein is volgens betrokken partijen bijzonder: pal naast het Kralingse Bos en dichtbij het centrum van Rotterdam. Hiermee kan de stad tegemoet komen aan de behoefte van gezinnen met hogere inkomens aan centraal gelegen ruime woningen. Voor Rotterdam is het belangrijk dat er voor deze woningzoekenden een passend woonaanbod is, zodat ze de stad niet verlaten. 

Het huidige programma voor het terrein dat 26 hectare groot is, gaat uit van circa 350 tot 400 woningen met vrij-op-naamprijzen vanaf  300.000 euro met een gemiddelde vrij-op-naamprijs van circa 530.000 euro.

Om het Kralingse Bos maximaal te benutten is een verlegging van de Bosdreef naar de noordzijde van het plangebied noodzakelijk. Er ontstaat dan een nieuwe noordelijke ontsluitingsroute in het verlengde van de Gordelweg. Van deze route kan een groot deel van het bestaande verkeer op de Bosdreef tussen enerzijds het oosten (onder meer Alexanderpolder) en anderzijds het centrum en de gebieden Noord en Crooswijk gebruik maken.

Voor de ontwikkeling van de woonwijk is vertrek van de bestaande bedrijven op het bedrijventerrein niet nodig. Wel ligt in het plangebied de uitvoeringslocatie van Stadsbeheer. De ontwikkeling van Nieuw Kralingen is alleen mogelijk als deze uitvoeringslocatie kan worden verplaatst. Aan de Melanchtonweg en de Soesterbergstraat/Wilgenplas in Schiebroek zijn geschikte en beschikbare locaties gevonden voor de opslagfaciliteiten, de kwekerij, het bomendepot en het kantoor van Stadsbeheer.

Reageer op dit artikel