nieuws

Kantorenleegstand Zoetermeer verdubbelt na vertrek AIVD

regios

Door de verhuizing van de AIVD naar Den Haag komt over enkele jaren in een klap 136.000 m2 kantoorruimte leeg te staan in Zoetermeer. De leegstand verdubbel daarmee dan naar bijna 44 procent.

Dat blijkt uit de publicatie The Hague, an insider’s view van CBRE. De grootste kantoorontwikkeling de komende jaren in Den Haag betreft de realisatie van een gezamenlijk hoofdkantoor voor de MIVD en AIVD op de Frederikkazerne. De omvang is nog niet bekend. Eind 2015 maakte het kabinet pas bekend dat de twee inlichtingen- en veiligheidsdiensten naar de Frederikkazerne zullen verhuizen. Alleen al het kantorencomplex van de AIVD in Zoetermeer bestaat uit drie gebouwen met een totale oppervlakte van 136.000 m2.

Zoetermeer kampt al met een kantorenleegstand van ongeveer 22,6 procent (144.000 m2) op een voorraad van 638.000 m2. Mochten er geen nieuwe huurders worden gevonden of het kantoor wordt niet middels transformatie aan de voorraad onttrokken, verdubbelt de leegstand bijna met ruim 21 procentpunt naar bijna 44 procent. De MIVD is al op de Frederikkazerne gehuisvest. In de researchpublicatie analyseert CBRE de belangrijkste trends in de Haagse kantorenmarkt.

Met meer dan 6 miljoen vierkante meter kantoorruimte is de regio Den Haag de een na grootste kantorenmarkt van Nederland. Deze kantorenvoorraad bestaat voor een groot deel uit oudere gebouwen, waarvan momenteel een groot deel gerenoveerd of getransformeerd wordt om deze weer geschikt te maken voor de moderne kantoorgebruiker of voor gebruik als woning. Tussen 2010 en 2015 is niettemin 380.000 m2 nieuwe kantoorruimte aan de voorraad toegevoegd.

Den Haag zelf beschikt over een kantorenvoorraad van 3,951 miljoen vierkante meter, waarvan 434.000 (11 procent) leegstaat. Beste kantorenlocatie met de nieuwste kantoren volgens CBRE is het centrumgebied – grofweg Wijnhaven, centraal station en Beatrixkwartier – dat bestaat uit 1,165 miljoen vierkante meter aan kantoren met een tophuur van 201 euro per m2 per jaar. De opname in 2015 bedroeg in dit Central Business District 93.000 m2. De leegstand kwam eind 2015 uit 95.000 m2 ofwel 8,2 procent.

De grootste werkverschaffers zijn afkomstig uit de publieke sector, internationale diplomatie, financiële dienstverlening, telecom- en olie- & gassector. Het overheidskarakter dat jarenlang aan de kantorenmarkt van de Hofstad kleefde, is door de consolidatie en transformatie van overheidsgebouwen minder prominent geworden, stelt Roel Lamb, director agency The Hague. ‘Dit heeft diverse kansen opgeleverd; zowel in het creëren van meer woningaanbod als in vestigingsmogelijkheden voor andere typen organisaties. Dankzij de zeer grote vraag naar stedelijk wonen worden leegstaande kantoorgebouwen op een goede locatie in snel tempo herontwikkeld’, aldus Lamb.

Het Beatrixkwartier heeft momenteel nog voornamelijk een zakelijk karakter, maar er worden steeds meer woningen en retail toegevoegd. ‘De transitie van kantorenlocatie naar een multifunctionele locatie om te wonen, werken en ontspannen is het verst gevorderd in Nieuw Centrum.’ Joep van Vliet, senior consultant Research and Consulting CBRE, stelt dat transformaties en onttrekking van kantoorruimte er – ondanks de inkrimping van de overheid – voor heeft gezorgd dat het leegstandscijfer in Den Haag constant gebleven is op 11 procent.

‘Door de vele verhuizingen van ministeries en overheidsdiensten, waren de publieke en non-profitsector verantwoordelijk voor de meeste opname, 575.000 m2 in de afgelopen vijf jaar. Ook de olie- & gassector en de financiële dienstverlening lieten een actieve vraag naar kantoorruimte zien. Dit zorgt voor een solide basis.’

Reageer op dit artikel