nieuws

Amsterdam investeert fors in openbare ruimte

regios

Amsterdam investeert tot en met 2018 64 miljoen euro in de openbare ruimte. Dat blijkt uit de op 19 mei gepubliceerde Voorjaarsnota 2016.

Het stadsbestuur gaat ‘een stevig begin maken met een inhaalslag in de openbare ruimte (pleinen, stoepen, groen e.d.), door achterstallig onderhoud aan te pakken’. ‘Dat doen we in nauwe samenhang met investeringen in de woningvoorraad en woonomgeving in buurten (ontwikkelbuurten). In totaal is hiervoor in de komende periode tot en met 2018 64 miljoen euro beschikbaar. Een belangrijk accent zal liggen in de buurten buiten de Ring, Buitenveldert en boven het IJ.’

In totaal komt er bovendien structureel 10 miljoen euro extra beschikbaar om in de hele stad de straten het hele jaar door beter schoon te houden en na evenementen sneller schoon te maken. Amsterdam introduceert een toeristenbelasting van 6 procent voor vakantieverhuur, bed & breakfast en short stay. Ook stelt de stad weer 1 miljoen euro ter beschikking tegen woonfraude en illegale hotels. Voor het investeren in sportaccommodaties is 9,5 miljoen beschikbaar in aanvulling op de 20 miljoen die in 2014 beschikbaar is gekomen.

Deze maatregelen zijn nodig om de effecten van de druk op te stad te pareren. ‘Amsterdam doet het goed, kent een groeiende bevolking en trekt bedrijven aan. Het aantal bezoekers aan de stad is fors gestegen. De effecten van de groeiende populariteit van de stad zijn merkbaar. De druk op de openbare ruimte is toegenomen. De vastgoedprijzen zijn boven het niveau van voor de financiële crisis.’ In deze voorjaarsnota lost Amsterdam ook ‘een gordiaanse financiële vastgoedknoop op’.

Voor de dekking van de aanpak van de parkeergarages in Zuidoost en de afwaardering van de parkeergarages De Bomen en De Opgang worden nu middelen beschikbaar gesteld. Daarnaast was er in het verleden sprake van onvoldoende structurele middelen in de begroting voor onderhoud van gemeentelijk vastgoed, sportaccommodaties en onderwijsgebouwen, met name bij de stadsdelen. Een deel van de opbrengsten van de verkoop van vastgoed wordt hiervoor ingezet. De stadsdelen moeten ook meebetalen. In verduurzaming van het gemeentelijk vastgoed is jaarlijks 2,3 miljoen euro beschikbaar.

Reageer op dit artikel