nieuws

Na zomer presentatie Haagse woningbouwplannen

regios

Den Haag heeft zo’n 40.000 extra woningen nodig om de groei van het inwonertal de komende twintig à 25 jaar op te vangen. Na de zomer geeft het stadsbestuur globaal aan waar Den Haag deze woningproductie wil realiseren.

Dat heeft wethouder Joris Wijsmuller laten weten aan de Haagse gemeenteraad. Oorspronkelijk zou hij dit voorjaar hiertoe al een voorstel naar de gemeenteraad sturen. Dit voorstel, vervat in de Agenda Ruimte voor de Stad, is onder meer gebaseerd op gesprekken met bewoners, maatschappelijke organisaties en marktpartijen in alle Haagse wijken. Omdat deze stadsgesprekken meer tijd vergen, is de agenda pas na de zomer klaar.

Den Haag houdt rekening met een groei van het inwonertal van 70.000 tot 80.000 de komende twintig tot 25 jaar. De benodigde 40.000 nieuwe woningen zijn lastig te realiseren, omdat de hofstad nauwelijks meer over uitleglocaties beschikt. De grootste opgave moet waarschijnlijk binnenstedelijk worden opgelost en op voormalige industrieterreinen als De Binckhorst. 

 

Reageer op dit artikel