nieuws

Minister tekent tracébesluit Zuidas

regios

Minister Schultz (Infrastructuur en Milieu) heeft het tracébesluit voor de verbreding van de A10 bij de Zuidas in Amsterdam getekend. Het project Zuidasdok, waar dit infraproject onderdeel van is, begint in 2017.

De A10 Zuid is een van de drukste snelwegen van Nederland. In het tracébesluit Zuidasdok dat door de minister is vastgesteld wordt de A10 Zuid verbreed, zodat de snelweg in totaal acht rijstroken krijgt voor doorgaand verkeer en vier stroken voor bestemmingsverkeer. De weg komt ter hoogte van het huidige station onder de grond te liggen. Ook wordt het  station Amsterdam Zuid uitgebreid en gemoderniseerd. Het grote bouwproject bij de Amsterdamse Zuidas start in 2017. De minister heeft ook stappen gezet bij drie andere grote wegprojecten in de Randstad.

Voor de Blankenburgverbinding heeft Schultz het tracé definitief vastgesteld. Met de nieuwe Blankenburgverbinding (de A24, die de A15 en A 20 met elkaar verbindt) komt er een volledig nieuwe weg. De weg levert een belangrijke bijdrage aan een betere bereikbaarheid van de haven van Rotterdam en de Greenport Westland en daarmee aan de economie. Voor de Ring Utrecht heeft ze het ontwerp tracébesluit getekend. Vóór de zomer wordt ook het tracé voor de nieuwe verbinding tussen de A13 en A16 vastgesteld. 

Reageer op dit artikel