nieuws

Grote Haagse corporaties: geen geld voor nieuwbouw

regios

De investeringsruimte van de drie grote Haagse woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vestia is niet voldoende om de ambities van het stadsbestuur te kunnen realiseren. Alleen Staedion lukt het vijftig woningen per jaar te bouwen.

Dat blijkt uit een second opinion die Den Haag als eerste gemeente van Nederland heeft laten doen naar de financiële positie van de drie woningcorporaties waarmee in december 2015 prestatieafspraken zijn gemaakt. De zwakke financiële positie van de corporaties is ontstaan in de crisis. De verhuurdersheffing, die in 2014 is ingevoerd, bemoeilijkt hun herstel. De prestatieafspraken die de gemeente Den Haag in december 2015 heeft gemaakt met de drie woningcorporaties Staedion, Haag Wonen en Vestia over het op peil houden van de voorraad sociale huurwoningen, kunnen de toets der kritiek wel doorstaan.

De ambitie is dat Den Haag eind 2018 een sociale woningvoorraad heeft van 75.000, waarvan 69.750 geleverd door ‘de grote drie’. Uit het beleidsdocument blijkt dat alleen Staedion bij machte is vijftig woningen per jaar te realiseren. Vorig jaar beloofde de corporatie nog 600 woningen te bouwen in vier jaar. Nu heeft Staedion beloofd geen woningen uit de Haagse kernvoorraad te verkopen.

Haag Wonen heeft toegezegd 450 woningen uit de verkoopketen te halen en 200 sociale huurwoningen niet te liberaliseren. Vestia moet uit financiële noodzaak woningen blijven verkopen: eind 2018 heeft Vestia een tekort van 1.391 woningen op de eerder bepaalde ondergrens van 18.000 woningen.

Uit de second opinion blijkt dat Haag Wonen en Staedion ‘binnen enkele jaren’ wel weer in staat zijn (extra) te investeren in nieuwbouw. Den Haag gaat in zijn collegeakkoord uit van 1.500 nieuwe woningen per jaar, waarvan 450 sociale huurwoningen. De Haagse sociale woningproductie wordt ‘gered’ door de Westlandse woningcorporatie Arcade en studentenhuisvester Duwo. Arcade heeft vorig jaar toegezegd tot en met 2019 honderd à 150 woningen te bouwen. Duwo heeft zich vastgelegd op een (studenten)woningproductie van 1.200 tussen 2016 en 2022. Dit jaar denkt de hofstad overigens dat er bouwvergunningen worden aangevraagd voor 2.800 woningen.

De toets is uitgevoerd onder leiding van directeur Ortec Finance, tevens buitengewoon hoogleraar Woningmarkt aan de Universiteit van Amsterdam Johan Conijn, op verzoek gedaan van de Haagse wethouder Stadsontwikkeling en Wonen Joris Wijsmuller. De gemeente zegt stevig te hebben onderhandeld met de corporaties, die gezien hun financiële situatie ‘scherp aan de wind zeilen’. Wijsmuller trekt de conclusie dat Den Haag ook andere woningcorporaties moet vinden om hierin te investeren. Tegen Vastgoedmarkt noemde hij vorig jaar naast Arcade en Duwo ook Wooninvest en Vidomes.

Reageer op dit artikel