nieuws

Verbod op nieuwe hotelplannen Amsterdam

regios

Alleen bij uitzondering is het binnenkort nog mogelijk om een nieuw hotel in Amsterdam te ontwikkelen. In het nieuwe beleid van het college van B&W geldt voor de hele stad het principe ‘nee, tenzij’.

Dat maakte Amsterdam op 18 maart bekend. Wethouder economie Kajsa Ollongren (D66) legt de nieuwe plannen voor aan de gemeenteraad. Ontwikkelaars mogen bestaande plannen afmaken. Dat betekent dat er de komende jaren naar verwachting nog zo’n 100 hotels bijkomen in Amsterdam, waarvan 25 in de binnenstad. In de meeste gevallen zijn dit hotelplannen die al jaren geleden zijn goedgekeurd en nog altijd in ontwikkeling zijn.

Het stadsbestuur probeert al jaren tevergeefs de groei van het aantal hotels af te remmen. Begin maart bleek uit een inventarisatie dat de harde hotelpijplijn goed is voor nog eens 8.100 hotelkamers op een totaal van 29.000. De eisen aan nieuwe hotels worden nu echt strenger. Daardoor zullen er op termijn in bepaalde delen van de stad geen hotels meer bij komen. Lopende projecten die zijn goedgekeurd volgens eerdere afspraken kunnen worden afgerond. Spreiding naar de randen van de stad en de regio blijft een belangrijk doel.

Ollongren erkent dat de toeristische sector in belangrijke mate bijdraagt aan het economische succes van de stad. ‘Veel Amsterdammers profiteren daarvan en hebben een baan die is gerelateerd aan toerisme. Maar er moet ook een balans zijn tussen bezoekers en bewoners. In delen van de stad leidt drukte tot overlast en hinder. Cijfers wijzen uit dat het aantal bezoekers aan de stad de komende jaren toeneemt.’

‘We kiezen daarom voor een gastvrije stad, maar met meer grip op de groei van het aantal accommodaties. Het hotelbeleid wordt strenger. Nieuwe initiatieven worden alleen in behandeling genomen als buurtbewoners zijn geconsulteerd en er een plan ligt op het gebied van sociaal ondernemen. Daarnaast is een duurzaamheidstest vereist. Deze eisen komen bovenop de bestaande criteria: concepten worden onder andere getoetst op verbinding met de buurt, vernieuwing binnen de hotelsector en de hoeveelheid andere hotels in de omgeving.’

Reageer op dit artikel