nieuws

Utrecht kiest voor groei door inbreiding

regios

In 2030 is Utrecht doorgegroeid van 320.000 naar 400.000 inwoners. Die groei wil de stad opvangen door ruim 40.000 inwoners (de bevolkingsomvang van gemeenten als Harderwijk, Beverwijk, Soest) binnen de bestaande bebouwing te huisvesten en 20.000 door verdere groei van Leidsche Rijn.

In de ‘Ruimtelijke Strategie 2016: Utrecht kiest voor gezonde groei!’ staat gezonde verstedelijking centraal. Die keuze van het college kan rekenen op breed draagvlak in de stad.

De Merwedekanaalzone en het Nieuwe Centrum (een deel van het Jaarbeursterrein) zijn locaties waar door intensief ruimtegebruik en hogere dichtheden de grootste groei ( circa 40 procent van de nieuwe huisvesting) gaat plaatsvinden. Deze bedrijfs- en parkeerterreinen worden op dit moment ervaren als barrière in de stad en zijn kansrijk voor gezonde stedelijke ontwikkeling. Hoogbouw behoort tot de mogelijkheden en door de ligging op kleine afstand van het centrum ligt beperkt autogebruik voor de hand.

De Utrechtse gemeenteraad ging donderdag 17 maart akkoord met een plan van B&W om grond te ruilen met de Jaarbeurs die de herontwikkeling van het terrein mogelijk maakt. Door de grondruil komt circa acht hectare aan de Croeslaan vrij voor herontwikkeling. Het moet een gemengd stedelijk gebied worden met woningen en kantoren. De Jaarbeurs gaat zijn activiteiten concentreren ten westen van het Merwedekanaal. Jaarbeurs investeert volgens AD Utrechts Nieuwsblad de komende tien jaar ongeveer 243 miljoen euro in het gebied. De Jaarbeurshallen zijn in 2026 met 90.000 m2 waarschijnlijk een kwart kleiner dan nu.

In de Ruimtelijke Strategie 2016 van B&W  wordt, net zoals in het verkeers- en vervoersplan Slimme Routes, Slim Regelen, Slim Bestemmen, uitgegaan van meer ruimte voor langzaam verkeer, een systeemsprong voor het openbaar vervoer en een goede autobereikbaarheid van bestemmingsverkeer via de snelwegen en de stedelijke verbindingswegen. De ruimtelijke ontwikkeling en de afwikkeling van de mobiliteit worden op elkaar afgestemd.
De Binnenstad en het Stationsgebied, het Utrecht Science Park en Leidsche Rijn (Centrum) bieden ruimte voor economische ontwikkelingen. Lage Weide en Papendorp zijn hotspots voor werkgelegenheid. In de overige buurten en wijken hanteer de stad in eerste instantie kwaliteitsverbetering als uitgangspunt bij ontwikkeling.
Met de ambities uit de Ruimtelijke Strategie is veel geld gemoeid. Daarom wordt parallel een investeringsstrategie opgesteld, waarin wordt aangegeven op welke wijze de gemeente middelen beschikbaar kan krijgen en welke publieke en private inzet wordt verwacht. De Ruimtelijke Strategie 2016 wordt samen met de investeringsstrategie (in samenhang met de Voorjaarsnota) behandeld in de gemeenteraad.

Reageer op dit artikel