nieuws

Nieuw grondbeleid in Noord-Holland

regios

De provincie Noord-Holland heeft de nieuwe nota grondbeleid vastgesteld. In de nota staat hoe de provincie om wil gaan met het verwerven, beheren, verkopen, ruilen en ontwikkelen van grond.

Deze nota vervangt de voorgaande nota grondbeleid uit 2006 en het beleidskader groen grondbeleid uit 2013. In de nieuwe nota grondbeleid ligt de nadruk minder op verwerven en ontwikkelen en veel meer op beheren en verkopen van gronden.

De provincie ziet grond als middel, niet als doel op zich. Gronden die niet nodig zijn om een provinciaal doel te realiseren worden verkocht. In afwachting van de definitieve bestemming, verkoop, ruiling worden provinciale gronden tijdelijk beheerd, bijvoorbeeld door ze te verpachten aan agrariërs.

Reageer op dit artikel