nieuws

Honderd extra woningen rond Spuiplein Den Haag

regios

VolkerWessels ontwikkelt honderd meer woningen rond het Spuiplein in Den Haag. Het bijna definitieve programma bestaat onder meer uit 427 nieuwe woningen en een hotel met 170 kamers.

Dat heeft Den Haag bekendgemaakt in een persbericht. De vernieuwing van het Spuikwartier met een aantrekkelijk verblijfsklimaat en in het hart een nieuw onderwijs- en cultuurcomplex (OCC) is hiermee een belangrijke stap dichterbij gekomen, aldus het stadsbestuur. Voor dit OCC komt een groen Spuiplein met een waterpartij. Er omheen komen 427 woningen in alle soorten en maten, op beperkte schaal ruimte voor winkels en horeca en een hotel van 170 kamers. 

VolkerWessels gaat het Spuikwartier ontwikkelen. De bouwer heeft de contractuele positie van bouwonderneming Heijmans overgenomen. Het project is interessant voor VolkerWessels, omdat het bedrijf via zijn dochterondernemingen Boele & van Eesteren en Visser & Smit Bouw ook al betrokken is bij de bouw van het OCC. Hierdoor kan er efficiënt en daardoor sneller worden gebouwd, aldus gemeente en bouwer. Den Haag en VolkerWessels denken dat het project in 2021 volledig is opgeleverd.

Het Spuikwartier wordt niet compleet volgebouwd. Het OCC meegerekend, omvat het bouwprogramma 60 procent van wat het bestemmingsplan toestaat. Het aantal vierkante meters buitenruimte neemt toe. Nieuw is dat er binnen het woningbouwprogramma nu ook ruimte is gevonden om 88 sociale huurwoningen te realiseren. Het nadelig effect hiervan (1,3 miljoen euro) op de grondopbrengst kan worden gecompenseerd uit de middelen die zijn vrijgemaakt voor sociale woningbouw.

Hiermee wordt ook in het Spuikwartier invulling gegeven aan de ambitie van de gemeenteraad om meer sociale huurwoningen te bouwen, aldus Den Haag. Nu het plan voor herontwikkeling van het Spuikwartier steeds vastere vormen begint te krijgen, wordt ook de grondexploitatie herzien. De grondexploitatie blijft wel binnen de afgesproken financiële kaders, omdat het tekort wordt gedekt uit een potje voor sociale woningbouw.  

Reageer op dit artikel