nieuws

Amsterdam verkoopt overtollig vastgoed

regios

De gemeente Amsterdam begint met de verkoop van panden die in haar bezit zijn, maar geen maatschappelijk of gemeentelijk doel dienen. Het betreft een pilot waarbij twaalf panden op de markt komen. De pilot dient als voorbereiding op de gefaseerde verkoop van ongeveer 150 panden. Het gaat om een van de grootste verkooptrajecten uit de geschiedenis van de stad.

De hoofdstad is eigenaar van een groot aantal gebouwen. Voor het grootste deel gaat dat om vastgoed dat de gemeente zelf gebruikt of dat een gemeentelijk beleidsdoel dient, zoals een buurtcentrum. Maar de gemeente heeft op dit moment ook ander vastgoed in haar bezit, zoals commercieel verhuurde kantoren, bedrijfsruimten en woningen. Omdat dat in principe geen taak is voor de gemeente, worden deze panden verkocht op grond van het eerder door de gemeente vastgestelde verkoopbeleid.

Voordat een pand op de markt komt, wordt goed gekeken naar de functie ervan, en of het wel of geen gemeentelijk doel betreft. De definitieve lijst met gebouwen wordt vastgesteld door het college van B en W. Ook wordt een lijst samengesteld met panden die een dusdanige historische waarde hebben, of zo gezichtsbepalend zijn voor de stad, dat ze niet op de markt komen. Het te verkopen vastgoed zal naar verwachting binnen het tijdsbestek van drie jaar in fasen aan de markt worden aangeboden. De verkoop van de panden heeft geen gevolgen voor zittende huurders: koop breekt in Nederland geen huur.

De verkoop gaat volgens een transparante, openbare en marktconforme procedure, en verloopt veelal via externe makelaars, volgens een vaste aanbiedingsprocedure. Zo wordt het vastgoed zo breed mogelijk op de markt gezet en hebben geïnteresseerden ruim de tijd (tenminste zes weken na publicatie) om zich in het pand en de verkoopvoorwaarden te verdiepen. Ook wordt het vastgoed gepubliceerd op de gemeentelijke verkoopsite: www.amsterdam.nl/aanbodvastgoed. De gebouwen worden aangeboden tegen een marktconforme vraagprijs en het staat iedereen vrij om een bieding uit te brengen. Definitieve gunning vindt altijd pas plaats nadat het College van B en W heeft ingestemd. Elke vastgoedtransactie wordt getoetst op integriteit in het kader van de Wet Bibob. Het doel daarvan is om zaken als witwassen van geld, fraude, mensenhandel of andere vormen van criminaliteit geen kans te geven bij deze transacties.

Tijdens de pilot komen de volgende panden op de markt:

Eerste Weteringplantsoen 8 (gemengde bestemming, 481 m2, vraagprijs opstal: 1.350.000 euro, grondwaarde 680.000 euro)

Herikerbergweg 290 (kantoor, 9.191 m2, vraagprijs opstal: 13.200.000 euro, grondwaarde 3.820.000 euro)

Nieuwe Prinsengracht 39-41 (kantoor, 1.240 m2, vraagprijs opstal: 1.900.000 euro, grondwaarde 850.000 euro)

Palmdwarsstraat 13, 15, 17, 19, 36, 38, 40 en 42

Tweede Nassaustraat 25a en 25b

De panden met aanvullende gegevens stonden al te koop bij makelaars.

Reageer op dit artikel