nieuws

Inspraak eeuwigdurende erfpacht Amsterdam

regios

Amsterdam wil op de vastgoedmarkt eeuwigdurende erfpacht voor nieuwbouw invoeren. Op 22 februari is de inspraakronde op dit collegevoorstel begonnen.

Dat meldt Amsterdam op zijn website. Inspreken kan van 22 februari tot en met 4 april 2016. Met het nieuwe stelsel krijgen erfpachters volgens het stadsbestuur meer zekerheid over hun erfpachtkosten. Het college wil het nieuwe stelsel eerst invoeren voor nieuwe erfpachtuitgiften. Voor bestaande erfpachters volgt later een overstapregeling die in een tweede inspraakronde ter inspraak zal worden voorgelegd.

In de inspraakperiode vraagt de gemeente ook naar de voorkeur voor de betalingsvorm: indexcanon, vaste canon of afkoop. Vanwege de transparantie in de woningmarkt, met name voor toekomstige kopers, heeft het college de voorkeur voor twee indexcanon en afkoop. Bovendien onderzoekt het college in deze periode de mogelijkheid afkoop bij nieuwe uitgiften te verplichten.

Het nieuwe eeuwigdurende erfpachtstelsel gaat eerst gelden voor alle erfpachters (commercieel en particulier) met een nieuwbouwwoning of –bedrijfspand op erfpachtgrond van de gemeente. Met uitzondering van woningcorporaties en Haven Amsterdam; hiervoor gelden aparte afspraken. Wanneer de nieuwe Algemene Bepalingen zijn vastgesteld, gelden deze voor nieuwbouw waarvan de voorbereiding van de gronduitgifte begint nádat het nieuwe stelsel is ingegaan. 

 

Reageer op dit artikel