nieuws

Buitenlandse studenten Aken naar Parkstad

regios

Niet-EU-studenten aan de Rheinisch-Westfaelisch Technische Hochschule (RWTH) in Aken kunnen in de regio Parkstad Limburg gaan wonen. De studenten komen in te transformeren lege kantoren.

Dat meldt het ministerie van Binnenlandse Zaken. Het gaat om een proef van vijf jaar. Voor studenten uit de Europese Unie was dit al mogelijk. Nu mogen ook studenten van buiten de Europese Unie zich gedurende hun studie in de provincie Limburg vestigen. Minister Blok voor Wonen en Rijksdienst maakt dit op proefbasis voor maximaal 75 studenten per jaar uit onder andere China en India. De internationale studenten kunnen gehuisvest worden in te transformeren leegstaande panden in de regio Parkstad Limburg.

Aken verwacht de komende jaren een tekort aan 3.000 studentenkamers. Op dit moment studeren er 43.721 studenten aan de RWTH, waarvan 7.904 internationale studenten. Dit jaar was de instroom respectievelijk 8.241 en 2.242. Van de internationale studenten komt 33 procent uit de Europese Unie.

De proef om studenten van buiten de Europese Unie naar Limburg te halen, sluit goed aan bij het beleid om de (administratieve) belemmeringen die de binnengrenzen van de EU voor de ontwikkeling van de grensregio’s nog vormen zoveel mogelijk op te heffen. In het bijzonder waar het om onderwijs en kennisontwikkeling gaat. Minister Stef Blok spreekt van ‘een goede impuls voor de regio’.

Wethouder Tim Weijers van de gemeente Kerkrade zegt een stevige lobby in te zetten om de niet-EU-studenten hierheen te trekken. Dat doet Parkstad onder meer door het aanbieden van gratis openbaar vervoer van en naar Heerlen, Landgraaf en Kerkrade, gratis wifi en een gratis sportpas. Aan het gratis openbaar vervoer betaalt de provincie Limburg mee. De proef voor huisvesting van studenten buiten de EU duurt vijf jaar en wordt na twee jaar geëvalueerd. Het initiatief kan bij succes een vervolg krijgen.

Reageer op dit artikel