nieuws

Zwolle boekt positief saldo grondexploitaties

regios

Zwolle heeft over boekjaar 2012 een positief saldo op de lopende (korte-termijn)rekening van de exploitatie van bouwgrond in de gemeente. Dat blijkt uit de Meerjaren Prognose Vastgoed (MPV) die het gemeentebestuur heeft gepresenteerd. Het gaat om een bedrag van 1,7 miljoen euro.

Zwolle boekt positief saldo grondexploitaties

Belangrijke post in de MPV is de voorziening van 60,4 miljoen euro die Zwolle heeft getroffen voor de wijk Stadshagen. Het saldo van 1,7 miljoen euro kan wat het college betreft worden gebruikt als onderdeel van de dekking voor de voorziening die voor Stadshagen is genomen.

Zwolle heeft het afgelopen jaar een uitgebreide analyse gemaakt van de stedelijke (vastgoed)programma’s. Op basis van deze heroriëntatie zijn uitgangspunten geformuleerd, op basis waarvan onder meer deze MPV is samengesteld. Naast de voorziening voor Stadshagen zijn de resultaten van grondexploitaties van projecten in de stad met zo’n 30 miljoen euro naar beneden bijgesteld.

Het zogenoemde weerstandsvermogen binnen het vastgoedbedrijf van de gemeente Zwolle ligt momenteel onder het vastgestelde minimum van 50 procent. Binnen de Perspectiefnota van Zwolle over de komende jaren is een bedrag van 4,1 miljoen euro onttrokken uit de weerstandsreserve vastgoedrisico’s.

Daardoor komt de dekkingsgraad uit op 44 procent. Volgend jaar moet de weerstandsreserve met minimaal 1,3 miljoen worden aangevuld om weer op de dekking van 50 procent te komen. Dit kan door gebruik te maken van eventuele overschotten. Daarnaast wil het college zorgen dat de weerstandsreserve op korte termijn weer op 10 miljoen euro uit komt.  

Reageer op dit artikel