nieuws

Stadlander ontwikkelt woningen in Bergen op Zoom

regios

Woningcorporatie Stadlander sloopt de komende tien jaar in de wijk Gageldonk-West in Bergen op Zoom een kleine 600 sociale huurwoningen en vervangt deze door levensloopbestendige nieuwbouw.

Stadlander ontwikkelt woningen in Bergen op Zoom

Stadlander komt hiermee tegemoet aan de vergrijzing en realiseert zo een betere mix tussen (sociale)huur- en koopwoningen. Gemeente en corporatie hebben hiervoor een samenwerkingsovereenkomst getekend.

Reageer op dit artikel