nieuws

Nijmegen neemt 70 mln verlies op grondexploitaties

regios

Het gemeentebestuur van Nijmegen neemt op grondexploitaties in totaal 70 miljoen euro verlies. Redenen zijn de vastgelopen woningmarkt en de bouwcrisis.

Nijmegen neemt 70 mln verlies op grondexploitaties

Voor zo’n 20 miljoen was al geld gereserveerd dat nu wordt ingezet. Hiermee wordt 11,7 miljoen voor de Waalsprong afgeboekt, 2,1 miljoen voor de gemeentelijke deelname in het tuinbouwgebied Bergerden en 7 miljoen voor Onderwijshuisvesting. Voor de Waalsprong worden verder de kosten voor grondwerken en het rioolstelsel van ongeveer 50 miljoen euro uitgesmeerd over veertig jaar. Om dit te kunnen doen, heeft Nijmegen vorig jaar al ruimte gemaakt in de begroting door jaarlijks drie miljoen opzij te zetten. Gezien de onzekere economische situatie en de lange looptijd van de verschillende projecten moet er volgens het college een reservering worden opgebouwd voor mogelijke toekomstige tegenvallers van zo’n 76 miljoen euro.

Eind 2012 is de ontvlechting begonnen van het samenwerkingsverband van publieke en private partijen binnen het project Waalsprong. De gemeente Nijmegen wordt enig participant en kan daarmee zelfstandig beslissen over de verdere ontwikkeling van de Waalsprong. De gemeente heeft de grondexploitatie herijkt op basis van reële uitgangspunten en verwachtingen. Mede vanwege het vertrek van de marktpartijen moesten de grondprijzen worden aangepast. Nijmegen heeft die met 10 procent structureel verlaagd. Verder is het kantorenprogramma geschrapt en wordt bedrijventerrein de Grift maar voor tweederde deel ontwikkeld. Bij de woningbouw wordt aangestuurd op een meer organische ontwikkeling van buurten. De bijsturingen omvatten 97 miljoen euro.

> Nieuwsstelling

Reageer op dit artikel