nieuws

Energieconvenant kantorenpark Rijnsweerd

regios

Vandaag ondertekenen Mirjam de Rijk (wethouder milieuzaken van Utrecht) en André Hermans (asset manager CBRE Global Investors en voorzitter van Stichting Kantorenpark Rijnsweerd) het energieconvenant kantorenpark Rijnsweerd. Het convenant omvat de ambities voor het kantorenpark, waaronder een reductie van 30 procent van de CO2-uitstoot in 2020.

Belangrijk onderdeel van de reductie is het toepassen van een collectieve WKO(warmte-koude-opslag)-installatie in het hele gebied. André Hermans noemt de samenwerking tussen eigenaren, huurders en overheid in een bestaand kantorenpark ‘een unieke prestatie’. De gemeente Utrecht ondersteunt dit initiatief door een subsidie voor de onderzoeksfase beschikbaar te stellen. Dit komt neer op de helft van de kosten die voor het onderzoek gemaakt worden.

De Utrechtse wethouder Mirjam de Rijk vindt dat het verduurzamen van een grotendeels gedateerd kantorenpark als Rijnsweerd goed past binnen de ambities van het collegeakkoord. ‘Dit zou moeten worden gezien als een best practise voor heel Nederland van samenwerking tussen overheid en kantooreigenaren.’ Het convenant is een uitwerking van het Utrechtse collegeakkoord, dat klimaatdoelstellingen bevat: 30 procent minder CO2-emissies in 2020 en 20 procent opwekking van duurzame energie.

Reageer op dit artikel