nieuws

Corporaties steken 430 miljoen euro in Rotterdam-Zuid

regios

De Rotterdamse woningcorporaties Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron investeren tot en met 2017 bijna 430 miljoen euro in nieuwbouw en renovatie van in totaal 6.300 woningen in Rotterdam-Zuid. Dat maakten zij maandag bekend.

Corporaties steken 430 miljoen euro in Rotterdam-Zuid

De investering maakt onderdeel uit van het Nationaal Programma Rotterdam Zuid (NPRZ), dat wordt ondersteund door onder meer het Rijk. Via het NPRZ krijgen achterstandsgebieden een extra impuls.

De corporaties zeggen blij te zijn dat ze in zware economische tijden deze substantiële bijdrage aan het hulpprogramma voor Zuid kunnen leveren. Het bedrag staat los van de 160 miljoen euro voor regulier onderhoud in dezelfde periode. Woonstad Rotterdam, Havensteder en Woonbron bouwen de komende vijf jaar ruim 1.550 woningen, renoveren bijna 4.500 woningen en voegen 300 kleine woningen samen tot grotere woningen.

De corporaties kunnen door geldgebrek niet het aantal woningen bouwen dat ze vorig jaar van plan waren te bouwen. ‘Toch zorgen de Rotterdamse corporaties met deze investering ervoor dat de ambitie op Zuid kan worden waargemaakt’, zegt Hedy van den Berk, bestuurder bij Havensteder. De corporaties hopen dat het Rijk met nog meer geld over de brug komt om het nieuwbouwprogramma uit te voeren. Van de 95.000 woningen in Zuid is ruim een derde sterk verouderd. Die woningen moeten in de komende jaren worden verbeterd of vervangen. Dat staat in het nationaal programma, de langjarige aanpak die in 2011 met het Rijk is vastgesteld. Het gaat om 12.000 corporatiewoningen en 23.000 particuliere woningen. 

Reageer op dit artikel