nieuws

7,5 Miljoen voor betere huisvesting Jeugdzorg Limburg

regios

De Limburgse jeugdzorginstellingen Rubicon, Xonar en de Mutsaersstichting krijgen mogelijk een bedrag van 7,5 miljoen euro om verouderde en deels overtollige gebouwen en terreinen te saneren. Dit is het voorstel van Gedeputeerde Staten aan Provinciale Staten.

De drie Limburgse jeugdzorginstellingen hebben veel oude en leegstaande gebouwen. Dat komt doordat de werkwijze in de jeugdzorg de afgelopen jaren is veranderd. Er is meer nadruk op preventie dan op behandeling, er is meer ambulante hulpverlening en daardoor minder en korter verblijf in de instellingen. Zo is het aantal verblijven in jeugdinternaten met 75 procent afgenomen.

De jeugdzorginstellingen spelen daar met hun toekomstige huisvestingsplannen al enige tijd op in, maar door de huidige malaise in de vastgoedmarkt stagneert de uitvoering van die plannen. Voor het nieuw ontwikkelen van de terreinen en het herbestemmen van gebouwen is gewoonweg geen markt. Het vastgoed van Jeugdzorg is intussen flink in waarde gedaald en valt niet meer te verzilveren. De Limburgse jeugdzorginstellingen geven de voorkeur aan het huren van ruimte, het liefst in samenwerking met partners in onderwijs en zorg.

‘Door deze situatie dreigen de noodzakelijke veranderingen in de Jeugdzorg tot stilstand te komen’, zegt Gedeputeerde Peter van Dijk. ‘Dat willen we voorkomen met deze eenmalige bijdrage. Hiermee kunnen de instellingen de waardevermindering van hun vastgoed achter zich laten, een streep onder het verleden trekken en krijgen ze de noodzakelijke financiële armslag om alsnog de huisvestingsplannen te realiseren die nodig zijn om hun ambities op het terrein van de jeugdzorg vorm te geven.’

Reageer op dit artikel