nieuws

Studenten ontwikkelen nieuwe strategie Brainpark

regios

Een groep van derdejaars studenten Ruimtelijke Ordening en Planologie van de Hogeschool Rotterdam werkt aan een nieuwe ontwikkelingsstrategie voor de Rotterdamse kantoorparken Brainpark I en II. Het betreft een praktijkopdracht voor projectontwikkelaar Blauwhoed. De kern van de opdracht aan de studenten is nieuwe impulsen identificeren voor Brainpark I en II om het gebruik te intensiveren.

De opdracht staat in het kader van de grote leegstand op de kantorenmarkt, die wordt veroorzaakt door de veranderende huisvestingswensen van kantoorgebruikers (het nieuwe werken, flexibiliteit, toepassing van nieuwe technologieën, andere locatievoorkeuren) en momenteel extra wordt aangewakkerd door de economische crisis. Blauwhoed merkt dat er steeds meer een tweedeling ontstaat tussen kansloze kantoorlocaties en kansrijke, en wil leegstand te voorkomen nog voordat deze zich aandient door op tijd in te grijpen op locaties die zich tussen kansloos en kansrijk in bevinden. Brainpark I en II zijn dergelijke locaties.

De kantoorparken aan de oostzijde van Rotterdam, tussen de A16 en de Kralingse Zoom, zijn van 1990 tot 2000 door Blauwhoed ontwikkeld. De parken zijn monofunctioneel van aard (en daarom tegenwoordig minder interessant voor kantoorgebruikers), maar wel goed bereikbaar, nabij een OV-knooppunt, zichtbaar vanaf de snelweg en om de hoek van de Erasmus Universiteit Rotterdam.

De studenten van de Hogeschool Rotterdam moeten onderzoeken hoe Brainpark nieuw leven kan worden ingeblazen, op een tijdelijke dan wel structurele manier. Blauwhoed coacht de studenten en moedigt ze aan om niet alleen aan fysieke ingrepen te denken, maar juist ook aan community-aspecten, tijdelijke/mobiele functies of activiteiten en zaken die kantoorgebruikers kunnen helpen ontzorgen.

De studenten presenteren op 12 april hun vooronderzoek, de eindpresentatie vindt in juni plaats.

Reageer op dit artikel