nieuws

Rotterdam haalt 150.000m2 uit de markt

regios

In anderhalf jaar tijd kreeg in Rotterdam 150.000 m2 incourante, leegstaande kantoorruimte een andere functie. De gemeente meldt dat ‘deze mijlpaal’ is behaald door de inspanningen van het Transformatieteam Rotterdam, een samenwerkingsverband van gemeente en marktpartijen.

Rotterdam haalt 150.000m2 uit de markt

De panden die vallen onder de behaalde 150.000 m2 kregen uiteenlopende nieuwe functies. Ze werden verbouwd tot hotel, gezondheidspraktijk, woningen, scholen of kinderdagverblijf. Het cijfer is opgebouwd uit 100.000 m2 die permanent en 50.000 m2 die tijdelijk een andere bestemming kregen, zoals creatieve verzamelpanden als Schieblock, Raum, en Delfstestraat 25.

Er melden zich nog steeds nieuwe initiatiefnemers om hun incourante kantoorpand een nieuw leven te geven. Tezamen zijn zij goed voor nog eens een voorraad van 200.000 m2. Voorbeelden hiervan zijn de Nederlandse Bank op de Boompjes 250 (7.000m2 ), Schiekade 730 (3.000m2), Westzeedijk 98 (1.400m2) en Admiraliteitskade (30.000m2).

Rotterdam heeft een overaanbod aan kantoorruimte van 600.000 m2. Daarom zijn er de afgelopen tijd een aantal stevige maatregelen getroffen, zoals het saneren van het aanbod en het aanwijzen van een beperkt aantal locaties waar nog nieuwe kantoren mogen verrijzen (Central District, Binnenstad, Kop van Zuid). Ook werd de voorwaarde ingevoerd dat in sommige gevallen alleen nieuwbouw mag worden neergezet als elders eenzelfde aantal vierkante meters wordt onttrokken aan de markt.

Met het Transformatieteam worden eigenaren van leegstaande kantoren gestimuleerd en uitgedaagd om hun incourante gebouw een andere functie te geven. Er werd begonnen met vijf leegstaande kantoorpanden en toen die proef succesvol bleek, volgden meerdere projecten. De gemeente brengt vraag en aanbod bij elkaar en probeert oplossingen te bieden voor belemmerende regelgeving.

Reageer op dit artikel