nieuws

Renovatie Hal ICDuBo door Havenbedrijf

regios

Het Havenbedrijf Rotterdam en ICDuBo – Innovatiecentrum Duurzaam Bouwen – ondertekenen vandaag een huurovereenkomst voor tien jaar voor het voormalige Centraal Magazijn op de RDM Campus. Dat gebeurt onder toeziend oog van Alexandra van Huffelen, wethouder Duurzaamheid van Rotterdam.

Renovatie Hal ICDuBo door Havenbedrijf

Als vooraanstaand onafhankelijk kennis- en informatiecentrum voor verduurzaming van vastgoed in Nederland zal ICDuBo daardoor blijvend de focus leggen op verduurzamingsopgaven in de regio Rotterdam, waaronder verduurzaming van bestaand onroerend goed voor bedrijf en particulier. Via interregionale samenwerking CAPEM behoort ICDuBo inmiddels ook tot een europees netwerk van kenniscentra.

Bijzonder aan de huurovereenkomst is dat er een combinatie wordt gemaakt met een grondige duurzame renovatie van het Centraal Magazijn, terwijl ICDuBo daar gevestigd blijft en waarmee het centrum meer vloeroppervlak, comfort en een veel professioneler uitstraling krijgt. Deze renovatieplannen en de nadere details worden vandaag tijdens de ondertekening bekendgemaakt bij aftrap van de werkconferentie Natuurlijk BioBased Bouwen, die ICDuBo samen met de RDM Campus organiseert.

Reageer op dit artikel