nieuws

Rekenkamer kritisch over transformatiebeleid

regios

De Rekenkamer Amsterdam is kritisch over het huidige hoofdstedelijke transformatiebeleid voor kantoren. Het leegstandspercentage blijft rond de 17 procent schommelen, terwijl het college naar een leegstandspercentage van 8 procent streeft in 2020.

Rekenkamer kritisch over transformatiebeleid
The Student Hotel

Na 2014 is het budget om transformaties te bevorderen op. Daarbij heeft het college geen zicht op de kosteneffectiviteit van het leegstandsbeleid. Het is volgens de rekenkamer daarom tijd uitgangspunten en aanpak van het transformatiebeleid te heroverwegen. Dit schrijft de rekenkamer in het rapport ‘Transformatie van Leegstaande Kantoren’. Het college kan zich niet vinden in de kritiek en legt de aanbevelingen grotendeels naast zich neer.

Van alle kantoorruimte in Amsterdam staat ongeveer 1,3 miljoen m2 leeg – zo’n 17 procent van de totale voorraad. Het college heeft de afgelopen jaren een breed scala aan instrumenten ingezet om de leegstand te bestrijden. Naar verwachting wordt deze collegeperiode ruim 296.000 m2 leegstaande kantoorruimte getransformeerd verdeeld over 32 locaties. Hotels zijn de meest populaire nieuwe bestemmingen, gevolgd door studentenhuisvesting.

Hoewel de geformuleerde collegedoelstelling om in de huidige collegeperiode 200.000 m2 leegstaande kantoorruimte te transformeren lijkt te worden gerealiseerd, is de rekenkamer kritisch over het gevoerde beleid: ‘Samenhangend beleid ontbreekt echter. Op uitvoerend niveau leidt dit soms tot tegenstrijdige opdrachten voor ambtenaren. Projectleiders hebben behoefte aan richtlijnen en hulpmiddelen om de betrouwbaarheid van de externe partijen te kunnen beoordelen, het nut van de eigen inzet te kunnen afwegen, de knoop door te hakken bij conflicterende collegeambities en willekeur te voorkomen. (..) Eigenaren van leegstaande kantoren missen een duidelijk aanspreekpunt voor transformaties en een gevoel van urgentie en betrokkenheid van het ambtelijk apparaat.’ Het college voelt zich niet erg aangesproken door de kritiek, blijkt uit haar reactie die in het rapport is opgenomen.

Reageer op dit artikel