nieuws

Gemeente Eindhoven naar rechter om deal PSV

regios

De gemeente Eindhoven stapt naar de Europese rechter in Luxemburg. Reden is de voorlopige conclusie van de Europese Commissie, die vermoedt dat er bij de verkoop van de grond onder het Philips Stadion van PSV en trainingscomplex De Herdgang sprake is geweest van ongeoorloofde staatssteun.

Gemeente Eindhoven naar rechter om deal PSV

De Europese Commissie vindt de aankondiging om naar de rechter te stappen nogal voorbarig, omdat nog niet is vastgesteld of met het sluiten van de overeenkomst illegale staatssteun is verstrekt. In 2011 kocht de gemeente Eindhoven voor bijna 48,4 miljoen euro 315.413 m2 grond met de bestemmingen ‘sportvoorzieningen en ‘bos en natuur’ van PSV en gaf deze in erfpacht weer terug. De basis voor de verkoopprijs was een taxatie van Troostwijk. Sportterrein werd getaxeerd op 45 euro per vierkante meter, groen en wegen op 3 euro en de grond onder maatschappelijke gebouwen op 135 euro. Mogelijkheden voor herontwikkeling zijn volgens Troostwijk beperkt, omdat de grond in de Ecologische Hoofdstructuur ligt. Herontwikkeling voor maatschappelijke doeleinden zou nog het meest voor de hand liggen.

De belangrijkste vraag in een eventuele rechtszaak is of de gemeente heeft gehandeld als marktpartij. De vraag is of de prijs die de gemeente betaalde voor de grond van PSV ‘marktconform’ (winstgevend) is en of PSV is bevoordeeld ten opzichte van andere ondernemingen. ‘De gemeente heeft de Europese Commissie in 2011 al uitgelegd dat de prijs voor de grond marktconform was. Om daarvan zeker te zijn, heeft de gemeente juist een onafhankelijke taxateur de grondtransactie laten waarderen, volgens de richtlijnen die de Europese Commissie geeft’, meldt de gemeente in een reactie.

Eindhoven leende bij Deutsche Bank 48,6 miljoen euro om de grond onder het PSV-stadion en trainingscomplex De Herdgang te kunnen kopen. De rente ligt voor twintig jaar vast op 4,25 procent. PSV huurt de grond voor 2,4 miljoen euro per jaar. Het erfpachtcontract is afgesloten voor veertig jaar. De gemeente denkt 2,1 miljoen euro per jaar nodig te hebben voor rentelasten. 

Reageer op dit artikel