nieuws

Schetsontwerp Palmbout voor Delfts spoorzonegebied

regios

Het college van Delft kiest het stedenbouwkundige plan (schetsontwerp) ‘Zicht op Delft’ van bureau Palmbout als basis voor de gebiedsontwikkeling van de nieuwe wijk in Spoorzone Delft. In het plan ‘Zicht op Delft’ legt Palmbout nieuwe verbindingen tussen het oude centrum en de wijken aan de westzijde van het spoorzonegebied.

Schetsontwerp Palmbout voor Delfts spoorzonegebied

Belangrijk zijn onder andere lange zichtlijnen, een nieuwe singel van noord naar zuid (‘De Nieuwe Delft’) en de mogelijkheid om flexibel en gevarieerd te kunnen bouwen. Dit past bij het stappenplan van het college, dat gericht is op het creëren van meer flexibiliteit en het grijpen van kansen.

Eind 2012 presenteerden drie stedenbouwkundige bureaus een visie voor het spoorzonegebied. Naast Palmbout ontwikkelden ook de bureaus West8/Humble en DOK een stedenbouwkundig plan. De komende maanden wordt het gekozen plan in samenwerking met Palmbout verder uitgewerkt. Wethouder Lucas Vokurka liet weten dat alle geconsulteerde partijen (vakjury, klankbordgroep, marktpartijen waaronder Ballast Nedam Ontwikkeling) het gekozen plan unaniem als favoriet aanwezen. De stad heeft zich over de ingediende plannen kunnen uitspreken in een woonpoll via www.spoorzonedelft.nl.

Spoorzone Delft omvat circa 30 hectare en biedt ruimte aan onder andere een spoortunnel met een lengte van 2.300 meter met ondergronds station, parkeerfaciliteiten, een nieuw stadskantoor, 1.200 woningen, ruim 50.000 m2 kantoren en een stadspark met een oppervlakte van 24.000 m2 en dat allemaal in een nieuwe wijk die grens aan de historische binnenstad van Delft. De totale investering voor infrastructuur en vastgoed bedraagt circa 1 miljard euro.

De bouw van het stadskantoor/stationshal begint in maart 2013. De eerste twee sporen worden in 2015 in gebruik genomen. De spoortunnel is gereed in 2017. De bouw van de woningen begint in 2015 en zal afhankelijk van de marktontwikkeling gereed zijn tussen 2025 en 2035.

Reageer op dit artikel